งดจัดกาชาดห่วงไม่ปลอดภัย

วันที่ 07 มี.ค. 2557 เวลา 18:42 น.
งดจัดกาชาดห่วงไม่ปลอดภัย
ด่วน! งดจัดงานกาชาดประจำปี 57 ระหว่าง28มี.ค.-5เม.ย.ห่วงไม่ปลอดภัย             สภากาชาดไทย โดยกองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2557 ได้เผยแพร่เอกสารข่าวของดจัดงานกาชาดประจำปี 2557 ที่สวนอัมพร โดยระบุว่า     สืบเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าไปปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2557  ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน  2557  ณ   บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา  วัดเบญจมบพิตร และ ถนนราชดำเนินนอกอีกทั้งสภากาชาดไทยยังคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของเจ้าหน้าที่  อาสาสมัครจากทุกหมู่เหล่า  รวมถึงประชาชนทั่วไปที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนงานกาชาดในช่วงระยะเวลาของการจัดงาน             "สภากาชาดไทย โดยกองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2557  จึงของดการจัดงานกาชาดประจำปี 2557  ระหว่างวันที่  28  มีนาคม – 5 เมษายน  2557  และขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน"            ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร.0 – 2256 – 4440-3 และ 0 – 2255 – 9911