กรมส่งเสริมสหกรณ์ขู่ขายปุ๋ยไม่ได้คุณภาพเจอเพิกถอนการผลิต

วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 17:58 น.
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ขู่ บริษัทขายปุ๋ยไม่ได้คุณภาพให้สหกรณ์  ตรวจเจอโดนแบล็คลิสต์ ส่งกรมวิชาการเพิกถอนการผลิต และโทษตามกฏหมายหลังสุ่มตัวอย่างสหกรณ์ทั่วประเทศ  555 ตัวอย่างตกมาตรฐานเกินครึ่ง

นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เรียกประชุมบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยทุกประเภท ทั่วประเทศ  90 บริษัทที่จำหน่ายปุ๋ยให้กับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศใน 73  จังหวัด มาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายปุ๋ยด้อยคุณภาพให้กับสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยที่ได้มาตรฐานในสถาบันเกษตรกร  ที่มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้ซื้อปุ๋ยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค  ซึ่งมูลค่าการซื้อปุ๋ยของสหกรณ์ประมาณปีละ 1 ล้านตัน 18,000 ล้านบาท     แต่จากในการสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ย 555 ตัวอย่างใน 240 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ   ซึ่งทั้งหมดต้องทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษ

ทั้งนี้ผลการตรวจสอบ 555 ตัวอย่างโดยบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง หรือเซ็นทรัลแลปพบว่า ปุ๋ยเคมีจำนวน 462 ตัวอย่าง ได้มาตรฐานเพียง 199 ตัวอย่างไม่ได้มาตรฐาน 263 ตัวอย่าง ปุ๋ยอินทรีย์ 93 ตัวอย่าง ได้มาตรฐานเพียง 7 ตัวอย่างไม่ได้มาตรฐาน 86% ตัวอย่าง  ซึ่งในเรื่องนี้เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลทำให้กรมไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องการจัดซื้อได้  มีหน้าที่เพียงให้คำแนะนำว่า การซื้อปุ๋ยควรต้องมีใบรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพจาก กรมวิชาการเกษตร หรือห้องแลปกรมพัฒนาที่ดิน หรือจากเซ็นทรัลแลปเท่านั้น   และควรเป็นใบรับรองในลอตที่จะจำหน่ายให้กับสหกรณ์นั้นๆ ซึ่งหากกรณีนี้กรมตรวจรอบสองและพบสหรกรณ์ใดซื้อขายปุ๋ยไม่ได้คุณภาพอีกจะดำเนินการตามกฏหมายและสั่งเพิกถอนกรรมการบริหารสกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ทันที