วิเชษฐ์สั่งเร่งเพาะพันธุ์พยุงไม้หายาก

วันที่ 05 ก.พ. 2557 เวลา 17:04 น.
วิเชษฐ์สั่งเร่งเพาะพันธุ์พยุงไม้หายาก
"วิเชษฐ์"มอบศูนย์พฤกษ์ศาสตร์ฯเร่งเพาะพันธุ์ต้นพยุงไม้หายาก "ผวจ.สระบุรี"ขอให้เร่งขยายพันธุ์มะม่วงหนองแซงที่ใกล้สูญพันธุ์   

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี  รักษาการรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารของกรมอุทธยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์พฤกษ์ศาสตร์ภาคกลางพุแค อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.สระบุรี และนางขวัญใจ น้อยนารยณ์ ผอ.ศูนย์พฤกษ์ศาสตร์ภาคกลางพุแคให้การต้อนรับ    ทั้งนี้ ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุป นายวิเชษฐ์ได้มอบนโยบายให้ศูนย์ฯเป็นหน่วยงานในการทำวิจัยและเพาะพันธุ์ต้นพยุง ซึ่งเป็นไม้มีค่าเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้มีกล้าพันธุ์ออกมามากๆมอบให้เอกชนนำไปปลูก รวมทั้งหาวิธีให้ต้นพยุงโตเร็ว    อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจ.สระบุรี นายวิเชษฐ์ได้มอบนโยบายให้ ผวจ.สระบุรีช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง ซึ่งนายสุทธิพงษ์ก็รับจะประสานให้กลุ่มต่างๆมาใช้ศูนย์เป็นที่จัดประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ศูนย์ฯมีรายได้เลี้ยงตัวเอง นอกเหนือจากงบประมาณที่ทางราชการสนับสนุน นอกจากนี้ นายวิเชษฐ์ได้ขอให้ ผวจ.สระบุรี ไปประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการจัดทำสะพานลอยข้ามถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าศูนย์พฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้มาเยี่ยมชม  นายสุทธิพงษ์ ได้ขอให้ศูนย์ช่วยขยายพันธ์มะม่วงหนองแซงต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกไว้เมื่อปี 2524 เพื่อขยายพันธุ์มะม่วงหนองแซง ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากจ.สระบุรี เพราะขณะนี้เหลือไม่ถึง 500 ต้น  และขอความอนุเคราะห์ขอใช้ที่จำนวน 1,000 ไร่ เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยในจ.สระบุรี ซึ่งทั้งสองเรื่องนายวิเชษฐ์ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ สร้างความยินดีต่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง  จากนั้น นายวิเชษฐ์ได้ปลูกต้นพยุงไว้เป็นที่ระลึก และเข้าไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร