สวนสนามวันกองทัพไทย

วันที่ 19 ม.ค. 2557 เวลา 19:57 น.