รณรงค์ยกเลิกนมผงสำหรับเด็ก

วันที่ 18 ม.ค. 2557 เวลา 11:30 น.
รณรงค์ยกเลิกนมผงสำหรับเด็ก
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย รณรงค์ “ช่วยเด็กไทยให้ได้กินนมแม่” โดยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือนแรก และให้นมแม่ยาวนานถึง 2 ปี หรือนานกว่านั้นเนื่องจากในน้ำนมแม่มีสารอาหารต่างๆ กว่า 200 ชนิด ล้วนมีคุณประโยชน์ต่อเด็กในการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกัน สารปกป้องต่างๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว สารไลโซไซม์ภูมิคุ้มกัน

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ยังได้เรียกร้องให้ประเทศไทย ยกเลิกชงนมให้เด็กกินไม่รับบริจาคนมเพื่อชงให้เด็กในโรงพยาบาล ซึ่งนมผงสำเร็จรูปที่มีการโฆษณาว่ามีการเติมสารอาหารต่างๆ ลงไปนั้น เป็นการโฆษณาเกินความจริงซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศแล้วว่าเชื่อถือไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ให้วันที่ 17 ส.ค.ของทุกปี เป็นสัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลก

ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย