มรภ.วไลยอลงกรณ์เปิดรับนักศึกษารอบ2

วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 14:27 น.
มรภ.วไลยอลงกรณ์เปิดรับนักศึกษารอบ2
มรภ.วไลยอลงกรณ์รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ รอบที่ 2 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ. ปทุมธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับระดับปริญญาตรี  4 ปี ภาคปกติ รอบที่ 2  ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  และในปีนี้ได้เปิดสาขาวิชาเพิ่มเติม จำนวน 2  สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัย มีทุนวไลยอลงกรณ์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันนี้ -25 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสมัครทางออนไลน์  ได้ที่ ww.vru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vru.ac.th หรือwww.facebook.com/pr.vru โทร. 02-290674-7,02-909-3031-4 ต่อ 322-323 และ 0844650033  

 

บทความแนะนำ