แจกถุงยาง80ล้านชิ้นแก้โจ๋ตั้งท้อง

วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 14:04 น.
แจกถุงยาง80ล้านชิ้นแก้โจ๋ตั้งท้อง
สธ.เตรียมแจกถุงยางอนามัย80ล้านชิ้น แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษาที่ทันสมัยนายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ แนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันสถิติในปี 2555 เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 10-17 ปีคลอดทั้งหมด 63,475 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของจำนวนหญิงคลอดทั้งหมดจำนวน 801,737 คน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 3 เรื่อง ได้แก่

1.เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์คุมกำเนิด โดยในปี 2557 นี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมถุงยางอนามัยสนับสนุนฟรีจำนวน 80 ล้านชิ้น และตั้งคณะอนุกรรมการ 1 ชุด เพื่อหารูปแบบวิธีการกระจายถุงยางอนามัยให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น2.การป้องกันวัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำ โดยให้บริการการคุมกำเนิดกึ่งถาวร เช่นใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด ณ คลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน เน้นหนักในกลุ่มแม่วัยรุ่นที่มาคลอดในโรงพยาบาล เพื่อเว้นระยะการมีบุตรจนกว่าจะพร้อมมีบุตรคนต่อไป3.มอบให้กรมอนามัยจัดทำร่างข้อตกลงร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษาที่ทันสมัย ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ และการทำแท้งในกลุ่มวัยรุ่น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบให้กรมอนามัย ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศึกษามาตรการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และใช้อย่างรัดกุมที่สุดด้วย          ทั้งนี้ สถานการณ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ พบว่าในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี มีการคลอดบุตรเพิ่มจาก 39.2 คนจากหญิงวัยเดียวกันพันคนในปี 2546 เป็น 53.8 คนในปี 2555 ส่งผลให้เด็กที่คลอดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เพิ่มสูงขึ้น โดยยิ่งแม่อายุน้อยลงเท่าใดลูกที่คลอดออกมายิ่งมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มากขึ้น

โดยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า เด็กที่คลอดจากแม่ที่อายุน้อยกว่า 15 ปี มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 18 แม่อายุ 15-19 ปี ร้อยละ 13.7 และแม่ทุกกลุ่มอายุร้อยละ 10 เนื่องจากสภาพร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์พอ ไม่ฝากครรภ์ หรือหลบซ่อนไม่ให้รู้ว่าท้อง ทำให้ขาดโอกาสได้รับการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย จะต้องเร่งหาทางป้องกันที่ได้ผลให้เร็วที่สุด.