องค์กรต้านคอร์รัปชันจัดเดิน-วิ่ง-ปั่นต้านโกง

วันที่ 15 ธ.ค. 2556 เวลา 12:15 น.
องค์กรต้านคอร์รัปชันจัดเดิน-วิ่ง-ปั่นต้านโกง
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่นต้านโกง ภาคธุรกิจ-ประชาชนเข้าร่วมคึกคัก 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า   องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดมหกรรมรวมพลังแห่งชาติ “เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการโกง ในช่วงเช้าที่บริเวณรอบสนามหลวง

ทั้งนี้ องค์กรฯ ได้จัดงานเดินวิ่งต้านโกงมาแล้ว 3 ครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัด จุดประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มประชาชนทั่วไปถึงสถานการณ์คอร์รัปชั่นในประเทศ ที่ขณะนี้ถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงสุด เห็นได้จากการจัดอันดับความโปร่งใสขององค์กรนานาชาติที่ให้อันดับความโปร่งใสของไทยลดลงจากอันดับที่ 88 มาเป็นอันดับที่ 102 

นายประมนต์ กล่าวว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย โดยวางบทบาทในการป้องกัน ปลูกฝังและเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วย กลยุทธ์ 3 ป. อันได้แก่ การเปิดโปงกลโกงทุกรูปแบบเพื่อนำไปส่กระบวนการปราบปรามทางกฎหมาย การปลูกฝังจึตสำนึกของเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต และการป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และยึดมั่นหลักการที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศ

โดยหลังการก่อตั้งได้รับการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะได้จังหวะเหมาะที่ประชาชนออกมาต่อต้าน พรบ.นิรโทษกรรม ทำให้ประชาชนสนไทยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นมากขึ้น  ซึ่งเฉพาะประชาชนที่เข้ามาร่วมในสังคมออนไลน์ตอนนี้รวมแล้วก็มีอยู่ 7 แสนคน ซึ่งองค์กรฯ จะทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายประชาชนที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

“วันนี้มีทั้งภาคธุรกิจและประชาชนคนไทยจำนวนมากที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยทุกคนมาด้วยหัวใจที่รักชาติ มาด้วยความตั้งใจจริงที่จะประกาศให้คนโกงในแผ่นดินไทย ได้รู้ว่าพวกเราจะต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างถอนรากถอนโคน พวกเราพร้อมสู้เพื่อกอบกู้อนาคตของประเทศไทย พวกเราจะไม่ยอมให้เกิดการทุจริตโกงกินที่เป็นการดูถูกสติปัญญาประชาชน และไม่เห็นแก่อนาคตของชาติอีกต่อไป ความร่วมมือของคนไทยทุกคนทั้งประเทศจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว”นายประมนต์กล่าว

นายประมนต์กล่าวอีกว่า ล่าสุด องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโอกาส และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ที่ช่วยดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายชุมชนรอบกรุงเทพฯ จำนวน 20 ชุมชน ซึ่งคนในชุมชนได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะเป็นแนวร่วมปฎิบัติการป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกับชุมชน โดยจะไม่เพิกเฉยหากพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในชุมชนและสังคม และจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในการปลูกฝัง    เด็ก เยาวชน ไม่ให้เห็นด้วยกับการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย