"สมคิด"ยันแถลงการณ์ทปอ.มติเอกฉันท์

  • วันที่ 06 ธ.ค. 2556 เวลา 22:12 น.

"สมคิด"ยันแถลงการณ์ทปอ.มติเอกฉันท์

อธิการบดี มธ. ย้ำแถลงการณ์ ทปอ. เป็นมติเอกฉันท์ คณาจารย์ที่ไม่เห็นด้วยถือเป็นเสรีภาพแต่มีส่วนน้อยเท่านั้น

ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.ปในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า การที่กลุ่มคณาจารย์ 135 คน ร่วมลงนามใน "จดหมายเปิดผนึกจากคณาจารย์กลุ่มหนึ่งต่อท่าทีของที่ประชุมอธิการบดีในสถานการณ์วิกฤตการเมือง" ไม่เห็นด้วยต่อการแสดงท่าทีของ ทปอ. ถือเป็นสิทธิเสรีภาพของอาจารย์ทั่วประเทศ และเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มนักวิชาการ คณาจารย์หลายสถาบันได้เสนอทางออกต่อสถานการณ์วิกฤติการเมืองปัจจุบัน

"ขอชี้แจงอีกครั้งว่าแถลงการณ์ ทปอ. เป็นมติเอกฉันท์ของอธิการบดี 27 แห่ง ที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ส่วนอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่ออกมาคัดค้าน ทปอ. และเป็นกลุ่มที่ร่วมลงนามมากที่สุด เป็นเพียงอาจารย์กลุ่มน้อยของ มธ. และในการประชุมคณบดีของ มธ. วันที่ 6 ธันวาคม นั้น ผมได้รายงานแถลงการณ์ของ ทปอ. และคณบดีทุกคณะเห็นด้วย" ศ.สมคิดกล่าว

ศ.สมคิด ยืนยันว่า  แถลงการณ์ ทปอ. ไม่จำเป็นต้องจัดรับฟังความเห็นก่อนแถลงการณ์  หากให้ทุกเรื่องต้องมารับฟังความคิดเห็นจากประชาคมคงไม่ได้และข้อเสนอทปอ.ก็สอดคล้องกับนายกฯ ที่เห็นว่าหากการยุบสภา และลาออกเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็พร้อมจะทำ ดังนั้น แถลงการณ์ที่เสนอไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญ และที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เสนอให้ ทปอ.ไปดูในรายละเอียดของข้อเสนอต่างๆ ว่า จะดำเนินการอย่างไร ขณะนี้มีนักกฎหมายออกมาแสดงความคิดเห็นอยู่แล้ว

ข่าวอื่นๆ