ค่ายเกษตรกรคนเก่ง

วันที่ 01 ธ.ค. 2556 เวลา 10:01 น.
ค่ายเกษตรกรคนเก่ง
โดย...พี่กันดั้ม

ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พบว่าอายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทยนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2523 อายุเฉลี่ยเกษตรกรไทยอยู่ที่ 33 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 40 ปี ในปี 2545 และเพิ่มเป็น 51 ปี ในปี 2550 เนื่องจากคนรุ่นใหม่ได้หันไปทำอาชีพอื่นแทน เพราะเชื่อว่าการเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีแต่ความเหนื่อยยากลำบากและทำเงินได้น้อย

ในขณะที่ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ข้าว” ซึ่งถือเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก เราจึงเรียกวิกฤตนี้ว่าปัญหาขาดแคลนเกษตรกร ดังนั้นบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จึงได้จัด “กิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp 2013” ภายใต้แนวคิด “เปิดหัวใจ เปิดเส้นทางสู่เกษตรกรรมยุคใหม่” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

โดยในปีนี้มีนักศึกษาที่มีความสนใจจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 2,264 คน แต่ทั้งหมดจะคัดเลือกเหลือเพียง 100 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 6 วัน ที่โรงแรม พินนาเคิลรีสอร์ทแอนด์สปา จอมเทียน จ.ชลบุรี

อยากจะปลูกฝังแนวความคิดให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ว่าภาคการเกษตรที่เด็กรุ่นใหม่วาดไว้ในหัวไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ทุกวันนี้เรามีองค์ความรู้ มีเครื่องไม้ เครื่องมือ ที่เข้ามาช่วยให้เราทำการเกษตรได้ง่ายขึ้น จึงหวังว่าโครงการนี้ จะช่วยจุดประกายความคิด ดึง จิตวิญญาณเกษตรกรที่มีอยู่ในตัวตนของทุกคน ออกมาร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทย และหวังว่าความรู้ที่ได้จากค่ายนี้จะมีการนำไปเผยแพร่ ต่อให้กับเพื่อนๆ หรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป โอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น เล่าถึงแนวคิดที่ปลุกจิตสำนึกเกษตรกรในสายเลือดเด็กไทยขึ้นมา

โดยรูปแบบกิจกรรมในวันแรกน้องๆ นิสิต นักศึกษาได้เริ่มต้นด้วยการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน และเรียนรู้การทำงานแบบทีมเวิร์กก่อนที่วันต่อมาจะได้ดูสายงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “S.M.A.R.T. Way Smart Camp” เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จทางอาชีพ ตั้งแต่การยึดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การมีคุณธรรม การใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการ รู้จักใช้การตลาด และการเงิน เลือกทำในสิ่งที่รักและใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

วิชญ์ แสนอาจหาญ (เรโอ) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าให้พี่ๆ ฟังว่า ด้วยความที่เขาเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรมาก่อนเลย การที่ได้มาเข้ากิจกรรมครั้งนี้เลยเป็นการเปิดโลกมุมมองในด้านเกษตรให้กว้างมากขึ้น ได้เรียนรู้การปลูกข้าว การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆ ในการทำเกษตร ได้ทดลองทำเกษตรกรรมจริงๆ อีกด้วย ทำให้รู้ว่าการเป็นเกษตรกรไม่ใช่เรื่องยากลำบากอย่างที่เข้าใจหากมีความรู้จริง

ดังนั้น กิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีและมีประโยชน์ สร้างความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ที่ไม่ใช่เพียงแค่เกษตรกรรมเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลในการดำเนินชีวิตที่ดี ที่สำคัญตลอดระยะเวลา 6 วันที่น้องๆ นิสิต นักศึกษาได้ใช้ชีวิตร่วมกันทำให้ก่อเกิดมิตรภาพที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ เก็บเป็นความประทับใจตลอดไป สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในปีถัดไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.siamkubota.co.th และติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง www.facebook.com/kubotacamp