จัดระเบียบร้านค้าขวางทางเท้า

วันที่ 30 พ.ย. 2556 เวลา 08:58 น.
จัดระเบียบร้านค้าขวางทางเท้า
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดระเบียบร้านค้าวางสิ่งของรุกล้ำทางเท้า เพราะผู้ประกอบการร้านค้าบางส่วนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม เอาเปรียบและส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้บริการทางเท้า ในบางพื้นที่ประชาชนต้องลงไปเดินบนถนนที่รถสัญจรไปมาทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ เพื่อหาทางออกร่วมกันท่ามกลางกระแสต่อต้านของผู้ประกอบการบางรายที่เสียประโยชน์ไม่เห็นด้วยกับการจัดระเบียบดังกล่าว แต่สุดท้ายก็ได้ข้อยุติและเห็นชอบร่วมกันทั้งทางเทศบาลและผู้ประกอบการห้างร้าน โดยให้มีการขีดเส้นกึ่งกางฟุตปาท กำหนดขอบเขตในการใช้ทางเท้า แต่หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนนำสิ่งของมาวางกีดขวางทางเท้าเช่นเดิม ทางเทศบาลจะดำเนินการตามขั้นตอน โดยครั้งแรกจะทำการตักเตือนก่อน แต่หากยังฝ่าฝืนซ้ำอีกจะทำการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบทันทีโดยไม่มีการละเว้น และจะนำรายได้ดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลเมืองต่อไป

อย่างไรก็ดี การดำเนินการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อหาทางออกร่วมกัน บนพื้นฐานของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยไม่เอารัดเอาเปรียบใคร

ที่มา : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์