หมอเตือนระวังโรคเครียดการเมือง

  • วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 14:11 น.

หมอเตือนระวังโรคเครียดการเมือง

หมอจิตเวชเตือนติดตามข่าวการเมืองระวังเจอโรคเครียดแนะดูแลสุขภาพหากิจกรรมอื่นทำแทนบ้าง นพ.จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวถึงความเครียดจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน อาจส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเกิดปัญหาความเครียดจากการเมือง หรือเรียกว่า โพลิติคอล สเตรส ซินโดรม (Political Stress Syndrome ) ซึ่งจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย มีความเครียด ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่สนใจคนใกล้ชิด และจะหมกมุ่นอยู่กับข่าวสารที่สนใจ

ดังนั้นจึงคิดว่าการติดตามข่าวสารนั้นเป็นเรื่องที่ดี และการแสดงออกก็ถือว่าเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลแต่ก็จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วย อีกทั้งให้ตระหนักว่ายังคงมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและพยายามที่จะดึงตัวเองออกมาจากข่าวสารที่ตนเองสนใจให้ลดน้อยลง จากการลงสำรวจของกรมสุขภาพจิตในกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเครียด ล่าสุด ทางกรมสุขภาพจิตในแบ่งประชาชนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ในผู้ชุมนุม และกลุ่มที่ติดตามข่าวสารของบ้านเมือง พบว่า กลุ่มที่อยู่ภายในผู้ชุมนุม นั้นจะไม่ค่อยมีใครที่เข้าข่ายป่วยเป็นโรคเครียด เนื่องจากได้เจอประชาชนเป็นจำนวนมาก และพูดจาที่มีความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้เข้าใจกันและกัน

อย่างไรก็ตามในกลุ่มที่เป็นผู้ที่บริโภคข่าวสารของบ้านเมืองก็พบว่ามีความเครียดที่เพิ่มขึ้น เนื่องเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นไปทิศทางไหนและจะออกมาตามที่ต้องการหรือไม่ แต่โรคเครียดนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำการรักษากับแพทย์โดยในทันที เพราะประชาชนที่รู้สึกว่าเริ่มจะเข้าสู่ภาวะเครียดก็สามารถที่จะหากิจกรรมอย่างอื่นมาทำเพื่อทดแทนในการนั่งบริโภคข่าวสารเพียงอย่างเดียว  สำหรับสถิติของผู้ป่วยนอกที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์ นั้นไม่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิน ซึ่งหากเทียบผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อเดือนกันยายน 2556 มีผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามารักษาตัวทั้งสิ้น 237 ราย มากกว่าเดือนส.ค. 2556 เพียง 1 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 236 ราย แต่หากเทียบจากเดือนก.ย. ของปีที่ผ่านมา 2555 พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง 49 ราย จากทั้งหมด 188 ราย แต่ผู้ป่วยใหม่ที่เดินทางมารักษานั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการที่แสดงออกอย่างชัดเจน แต่สิ่งที่เป็นห่วงมากท่าสุดนั้นก็คือ ความเครียดที่เกิดจากสถานการณ์ทางการเมืองและผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  "หากประชาชนที่เริ่มเกิดภาวะเครียดและปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานจนเกิดการความเครียดสะสม ซึ่งหากสะสมเป็นเวลานานโดยที่ไม่ได้รับการรักษา ก็อาจจะเกิดภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังกล แต่หากผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วก็ยิ่งจะทำให้อาการเกิดกำเริบและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหากยังได้การรักษา" นพ.จุมภฏ กล่าว

ข่าวอื่นๆ