เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ปากีสถาน

วันที่ 18 พ.ย. 2556 เวลา 18:59 น.