ศิลปากรขึ้นป้ายค้านนิรโทษกรรม

วันที่ 06 พ.ย. 2556 เวลา 12:17 น.
ศิลปากรขึ้นป้ายค้านนิรโทษกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นป้ายคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมริมกำแพง "อธิการบดี"อ่านแถลงการณ์ชี้ร่างกฎหมายสร้างมาตรฐานไม่ถูกต้องในสังคม

เมื่อเวลา 09.00 น.ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศว.) วิทยาเขตวังท่าพระ กลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา กว่า 200 คน ได้รวมตัวแสดงพลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยมีการนำภาพกราฟฟิตี้ ที่ใช่สีพ่นเป็นข้อความว่า "ม.ศิลปากร คัดค้านนิรโทษกรรม" ติดตั้งเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อยู่บริเวณทางเข้าด้านตูวังท่าพระ โดยนายชัยชาญ  ถาวรเวศ อธิการบดีมศก. ได้อ่านแถลงการณ์ระบุว่า มติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 22/2556 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.เห็นว่าร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาสนับสนุนส่งเสริมต่อการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องขึ้นในสังคมไทย ส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่า การทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำผิดอาญาต่าง ๆ มิใช่เรื่องร้ายแรง และในท้ายที่สุดก็สามารถหลุดพ้นจากความผิดได้ด้วยการนิรโทษกรรมมศก. จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการเมืองอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต

ดังนั้นที่ประชุมคณบดีมศก. จึงขอคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้ โดยแถลงการณ์ฉบับนี้ถือเป็นมติของคณบดีทุกคณะของมศก. จากนี้ตนพร้อมด้วยผู้บริการจะนำแถลงการณ์ไปยื่นต่อประธานวุฒิสภา และจะมีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อคัดค้านต่อไป

"มศก.จะต่อต้านอย่างต่อเนื่อง แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังเป็นรูปธรรม จนกว่าจะมีการถอนร่างฉบับดังกล่าวออกไป เพราะมหาวิทยาลัยไม่อยากเห็นการนิรโทษกรรมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เราเป็นสถาบันการศึกษาทีเน้าสอนให้นักศึกษารู้ว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการที่จะมาทำให้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกล่ายเป็นเรื่องที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้"นายชัยชาญกล่าว

นายถาวร โกอุดมวิทย์ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมมศก. กล่าวว่า ครั้งนี้ ถือเป็นการต่อสู้ทางศิลปกรรมครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของมศก. โดยต่อไปจะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและประชาชนได้มีพื้นที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่ไม่ใช่ความก้าวร้าว เพราะบางคนอาจจะไม่ถนัดทางการพูดหรือเขียน ก็สามารถใช้ศิลปะมาเป็นสื่อในการแสดงออกได้ 

นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มศก.กล่าวว่า ภาพกราฟฟิตี้ดังกล่าว เพื่อแสดงพลังของชาวศิลปากร ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เป็นผลงานของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการใช้ศิลปะมามาเป็นสื่อแสดงพลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยพวกนักศึกษาได้ลงมือทำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 5 พ.ย. จนถึงเช้าวันที่ 6  พ.ย.