กฟผ.ห่วงน้ำเขื่อนใหญน้อยกระทบการเกษตร

วันที่ 01 พ.ย. 2556 เวลา 21:39 น.
กฟผ.ห่วงน้ำเขื่อนใหญน้อยกระทบการเกษตร
กฟผ.ห่วงน้ำในเขื่อนภูมิพล –เขื่อนสิริกิติ์ น้อยกระทบภาคเกษตรในฤดูแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.หลังสิ้นสุดฤดูฝนแล้วเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2556 มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ กฟผ. ทุกแห่งรวม 45,690 ล้านลูกบาศก์เมตร( ลบ.ม.) คิดเป็น74%  ของความจุ เป็นปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ 22,627ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่แล้ว ณ ช่วงเวลาเดียวกัน5%  หรือ 1,180 ล้านลบ.ม. โดยเฉพาะปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ52%  และเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 62%  มีปริมาณน้ำใช้งานได้ 6,343 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีก่อน 2,269 ล้าน ลบ.ม.นับว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยและจะกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ในเบื้องต้นคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งมีการประชุมพิจารณาวางแผนการจัดสรรน้ำจากเขื่อนทั้งสองประมาณ3,000 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีก่อน 3,800 ล้าน ลบ.ม. อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ที่มีน้อยในปีนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำคิดเป็นเพียง 5 %ของไฟฟ้าทั้งหมด ที่ผลิตได้ในแต่ละปี และยังมีเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี

สำหรับอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า80%  มี 7 แห่ง ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ  เขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนสิรินธร   เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม และเขื่อนรัชชประภา ส่งผลดีต่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

ในช่วงเดือนก.ย.-กลางเดือนต.ค. มีพายุหลายลูกที่แม้ไม่ได้เคลื่อนสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนัก เพิ่มน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ของ กฟผ. หลายแห่ง โดยเฉพาะที่ได้รับอิทธิพลจากพายุและจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้น (Spillway)(เขื่อนสิรินธร และเขื่อนอุบลรัตน์) ซึ่งปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนทั้งสองนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำแต่อย่างใด และปัจจุบันสถานการณ์น้ำของเขื่อนทั้งสองอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย และมีความจุสามารถรับน้ำในกรณีที่พายุกรอซาอาจจะส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอีก

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต