ไทย-กัมพูชายึดสงบรอคำตัดสินศาลโลก

วันที่ 28 ต.ค. 2556 เวลา 13:36 น.
ไทย-กัมพูชายึดสงบรอคำตัดสินศาลโลก
สุรพงษ์กับฮอร์ นัมฮงแถลงร่วมผลหารือไทย-กัมพูชายึดสงบรอฟังผลคำตัดสินปราสาทพระวิหารของศาลโลกนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือร่วมถึงแนวทางปฏิบัติก่อนที่ศาลโลกจะมีคำตัดสินคดีตีความปราสาทพระวิหาร โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่า หากผลการตัดสินของศาลโลกออกมาเป็นอย่างไร ทั้งสองประเทศจะไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างกัน          ทั้งนี้ จะต้องมีมาตรการรักษาความสงบสุขตามแนวชายแดนในระดับรัฐบาและทหารในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น          นายสุรพงษ์ ได้ย้ำจุดยืนของฝ่ายไทย ว่า ไม่ว่าผลคำตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไร ทั้งสองประเทศจะใช้เวทีคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-กัมพูชา หรือ เจซี และการประชุมร่วมคณะกรรมการร่วมเขตแดนไทย-กัมพูชา หรือ เจบีซี เป็นกลไกเพื่อหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในอนาคต          ขณะที่นายฮอร์ นัมฮง ยืนยันว่า สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะเคารพและปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโลก ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม          อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศจะมีนัดหารือกันทันทีหลังจากที่ศาลโลกมีคำตัดสิน โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะอธิบายความเป็นมาของคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้