ร.พ.อภัยภูเบศรย้ายผู้ป่วยหนักหนีน้ำท่วม

วันที่ 11 ต.ค. 2556 เวลา 21:50 น.
ร.พ.อภัยภูเบศรย้ายผู้ป่วยหนักหนีน้ำท่วม
ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ย้ายผู้ป่วยหนัก 10 รายไปยังร.พ.ใกล้เคียง หลังน้ำท่วมปราจีนบุรีหนัก

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานวอร์รูมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานการณ์และการเตรียมพร้อมรับน้ำท่วมของสถานบริการในจังหวัดปราจีนบุรี โดยตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ที่ย้ายทำการชั่วคราวที่ รพ.ค่ายจักรพงษ์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และมอบชุดป้องกันน้ำท่วมและเสื้อชูชีพให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถึงความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก ให้ได้รับความปลอดภัยที่สุด

นพ.วชิระ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่า วันนี้ได้ย้ายผู้ป่วยคลอดแผนกสูติกรรมซึ่งอยู่ชั้น 1 ของโรงพยาบาล ขึ้นไปอยู่ชั้น 2 และย้ายผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 10 ราย ไปที่โรงพยาบาล 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์2 ราย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลพระมงกุฎ โรงพยาบาลทรวงอก แห่งละ 1 ราย อีก 2 รายอยู่ระหว่างประสานส่งต่อ ทุกรายเคลื่อนย้ายปลอดภัยดี ยังเหลือคนไข้หนักในโรงพยาบาลฯอีก 24 ราย มีแผนทยอยส่งต่อในวันต่อไป ทุกรายจะต้องดำเนินการอย่างปลอดภัยที่สุดโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ สำรองเตียงผู้ป่วยหนัก รองรับส่งผู้ป่วยหนักได้ 7 ราย

ขณะนี้ในภาพรวมทั่วไป โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยังเปิดให้บริการปกติ มีระบบการเฝ้าระวัง การป้องกันน้ำท่วมอย่างดีเยี่ยมและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ และมีการประเมินสถานการณ์วันต่อวัน ในส่วนการดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัด สถานบริการทุกระดับถูกน้ำท่วม 17 แห่ง แต่ยังให้บริการประชาชนต่อเนื่อง โดยได้ปรับพื้นที่ให้บริการให้อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด และให้การดูแลกลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวช โรคลมชัก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้จัดยาไว้ให้อยู่ได้ถึง 2 เดือน และติดตามเยี่ยมบ้านต่อเนื่อง

นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า แม้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้าน ซึ่งมีประมาณ 79 คน แต่ทุกคนมีจิตใจเต็มเปี่ยมในการให้บริการประชาชน ซึ่งต้องขอชื่นชมการวางแผนการทำงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสถานบริการ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจึงให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนและดูแลครอบครัว กระทรวงสาธารณสุขมีแผนให้โรงพยาบาลใกล้เคียงและโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ เช่นจากลพบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาสับเปลี่ยนในสถานบริการ ทุกระดับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันด้วย