พีมูฟพบประชาจี้สางปัญหาที่ดินคนจน

วันที่ 07 ต.ค. 2556 เวลา 18:57 น.
พีมูฟพบประชาจี้สางปัญหาที่ดินคนจน
พีมูฟรวมตัวหน้าทำเนียบฯจี้รัฐประกาศนโยบายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของคนจนเมืองและคนจนชนบท

วันนี้กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เครือข่ายสลัม 4 ภาค หรือพีมูฟ รวมตัวหน้าทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ที่ตรงกับวันที่ 7 ต.ค. ของทุกปี โดยมีนายนิวาส โคตรจันทิก และน.ส.ทองสุข พุ่มสงวน เป็นตัวแทนกล่าวแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศนโยบายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของคนจนเมืองและคนจนชนบท โดยให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองและตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนองค์กรชุมชนเป็นประธานร่วม และมีผู้แทนองค์กรชุมชนผู้เดือดร้อนเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการร่วมเป็นกรรมการด้วย  และให้ท้องถิ่นทุกตำบลออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้วยการจัดการทรัพยากร จัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง 3 ปี ตามโครงการบ้านมั่นคง พื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองปีละ 2,000 ล้านบาทและสินเชื่อสำหรับองค์กรชุมชนปีละ 2,000 ล้านบาทเช่นกัน 

รวมถึงใช้พื้นที่รัฐทุกประเภทรองรับการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน เช่นที่ดินกรมธนารักษ์ ที่ดินการรถไฟหรือที่ดินที่รัฐให้สัมปทานแก่เอกชนและหมดสัญญา ผ่อนปรนระเบียบการขอใช้ ขอเช่า ยกเลิกมติครม.ที่ไม่เป็นธรรมและมีผลกระทบต่อชุมชน ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ เช่น พรบ.สิ่งแวดล้อม พรบ.ป่าไม้ ป่าสงวน และกันเขตพื้นที่อุทยานออกจากเขตที่ดินของชุมชนทั่วประเทศภายในปี 2558 ขณะเดียวกันให้ชะลอการดำเนินการตามกฎหมาย ข้อพิพาทที่ดินระหว่างรัฐกับชุมชน รวมถึงแก้ระเบียบการใช้กองทุนยุติธรรม ให้ครอบคลุมตั้งแต่จับกุมจนคดีถึงที่สุด

ทั้งนี้พล.ต.อ.ประชา พรหมนอกรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มารับหนังสือดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลมีความเข้าใจและรับรู้วภาพปัญหาของประชาชนและจะนำข้อเรียกร้องไปพิจารณานาโดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาต่างๆ และนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

"ขอเวลากันบ้าง ปัญหามีเยอะ ตอนนี้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 100 คณะแล้ว ต้องค่อยๆ แก้ไขปัญหากันไปและจะพยายามแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด แต่ขอให้เป็นการพูดคุยกัน" พล.ต.อ.ประชา กล่าว