สลัม4ภาค-พีมูฟยื่นข้อเรียกร้องวันที่อยู่อาศัยโลก

วันที่ 07 ต.ค. 2556 เวลา 06:43 น.
สลัม4ภาค-พีมูฟยื่นข้อเรียกร้องวันที่อยู่อาศัยโลก
รมว.พัฒนาสังคมฯรับข้อเรียกร้องของสลัม4ภาค-พีมูฟยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกนางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับมอบข้อเสนอจากเครือข่ายสลัม 4 ภาคและตัวแทนพีมูฟ ซึ่งจะเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ (7 ตุลาคม) เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าประเทศไทยมีที่ดินจำนวนมากแต่คนยากจนกลับไม่มีที่ดินทำกิน รัฐบาลจึงยืนยันจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนนายพลากร วงค์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมกับภาคีทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและการแก้ปัญหาความยากจนใน14จังหวัดตลอดเดือนตุลาคมเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยซึ่งจะมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่และรวบรวมข้อเสนอผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะในเวทีระดับชาติซึ่งจะจัดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะเข้าร่วมรับข้อเสนอด้วย.