ฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 16:18 น.