นายกฯใส่บาตรฉลอง100ชันษาพระสังฆราช

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 09:40 น.
นายกฯใส่บาตรฉลอง100ชันษาพระสังฆราช
นายกฯเป็นประธานทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์200รูปในงานฉลองสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุ100ชันษา

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์ จำนวน 200รูป ในงานฉลอง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุคราบ 100 ชันษา และสมเด็จพระสังฆราชประทานยาและเวชภัณฑ์แก่ตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช

โอกาสเดียวกันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชมพิพิธภัณฑ์ และเปิดนิทรรศการ "พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร" ที่อาคารมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย และเปิดประชุม เสวนาพระธรรมทูตไทย 4 ทวีปเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึก สว.ธรรมนิเทศ

 

 

 

 

 

 

บทความแนะนำ