เล็งคืนชีพ"สอบตกซ้ำชั้น"

วันที่ 19 ก.ย. 2556 เวลา 05:44 น.
เล็งคืนชีพ"สอบตกซ้ำชั้น"
"จาตุรนต์"เล็งนำนโยบายสอบตกซ้ำชั้นกลับมาใช้ หลังเด็กสอบผ่านง่ายไป

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า อาจนำนโยบายสอบตกซ้ำชั้นกลับมาใช้อีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนทุกคนจะได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติ แม้โรงเรียนจะระบุว่าหากสอบตกวิชาใดจะต้องมาซ่อมกับครูก็ตาม แต่บางครั้งเด็กผู้หญิงช่วยครูจัดดอกไม้ เด็กผู้ชายช่วยทำความสะอาด หรือผู้ปกครองมานั่งกดดันที่โรงเรียนครูก็ให้ผ่าน

“กระบวนการเหล่านี้กระทบต่อคุณภาพเด็ก เนื่องจากเมื่อต้องเรียน ต่อในระดับชั้นมัธยม หลายคนอ่านหนังสือไม่ออก จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตามอาจต้องแก้ปัญหาระบบการสอบซ่อมและคิดระบบการทดสอบวัดผลที่เป็นมาตรฐานตามไปด้วย”รมว.ศธ. กล่าว

นอกจากนี้ จะปฏิรูปการเรียน  การสอนภาษาต่างประเทศ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดค่ายภาษาต่างประเทศ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ให้มีสัดส่วนครูต่อนักเรียนน้อยที่สุด เพราะการเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผลต้องเรียนอย่างเข้มข้น โดยจะสรุปใน 1-2 สัปดาห์นี้

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า จะจัดนิทรรศการและเสวนาเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียน โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาร่วมเสวนาเพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายหลักคือครู