ขอพระสงฆ์เลิกสูบบุหรี่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก

วันที่ 14 ก.ย. 2556 เวลา 11:31 น.
ขอพระสงฆ์เลิกสูบบุหรี่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าวัด 3 หมื่นแห่ง มีพระภิกษุ 2.9 แสนรูป สามเณร 7 หมื่นรูป มีพระติดบุหรี่มากถึง 43.1% ซึ่งติดก่อนบวช ทำให้คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มุ่งหวังรณรงค์ให้พระสงฆ์เลิกสูบบุหรี่ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดชนิดอื่น และเพื่อต้องการให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่อัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น เพราะคนไทยสูบบุหรี่มวนเองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยาเส้นมีอัตราภาษีต่ำ ทั้งนี้หากต้องการลด ละ เลิกบุหรี่ สามารถเริ่มทำได้ทันทีด้วย 10 ขั้นตอนดังนี้ 1.หาที่ปรึกษา 2.หากำลังใจ 3.หาเป้าหมาย 4.ไม่รอช้า 5.ไม่หวั่นไหว 6.ไม่กระตุ้น 7.ไม่หมกมุ่น 8.ไม่นิ่งเฉย 9.ไม่ท้าทาย และ 10.ไม่ท้อแท้

ท้ายที่สุดทาง สสส. ตั้งความหวังไว้ว่าจะสามารถสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสุขภาพของผู้คนที่แข็งแรง

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)