posttoday

คุณภาพการศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน

04 กันยายน 2556

ข้อมูลนี้ถือว่าน่าตกใจ เพราะอันดับของไทยเราถือว่าต่ำมาก แต่เมื่อเทียบในอันดับโลกเราก็ถือว่าอยู่ในระดับกลาง ๆไม่ต่ำขนาดนี้

ข้อมูลนี้ถือว่าน่าตกใจ เพราะอันดับของไทยเราถือว่าต่ำมาก แต่เมื่อเทียบในอันดับโลกเราก็ถือว่าอยู่ในระดับกลาง ๆไม่ต่ำขนาดนี้

นายภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)