ใส่ใจผู้สูงอายุให้มาก สร้างสังคมร่มเย็น

วันที่ 24 ส.ค. 2556 เวลา 12:41 น.
ใส่ใจผู้สูงอายุให้มาก สร้างสังคมร่มเย็น
แม้จะเป็นวัยที่หลายคนนิยามว่าเป็น “ไม้ใกล้ฝั่ง” แต่ “ผู้สูงอายุ” ทั้งหลายคือผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วน หรือเป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของครอบครัวที่ไม่อาจละเลยได้ อีกทั้งผู้สูงอายุ ยังนับเป็นประชากรที่มีสัดส่วนมากถึง 3 ใน 5 ของประชากรโลก ด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงพากันรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ด้วยการกำหนด “วันผู้สูงอายุ” ขึ้น ประหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายหันมอง และเอาใจใส่บุคคลสำคัญเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ตัว

สำหรับประเทศไทย วันผู้สูงอายุ ถูกผูกรวมไว้กับวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่านอกจากจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมสำคัญอันดับต้นๆ ของวัน ก็คือการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือ การมอบของขวัญ และขอพรจากผู้สูงอายุตามหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ จะมีการให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการ

ทั้งนี้ กลุ่มสร้างสังคมร่มเย็น รณรงค์เรียกร้องให้สังคมตระหนัก และหันกลับมาใส่ใจผู้สูงอายุที่รอคอยอยู่ที่บ้านให้มากขึ้น ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่คนหนุ่มสาวต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ เพราะปู่ย่า ตายาย ที่เคยเลี้ยงดูทายาทให้เติบโตขึ้นมาล้วนเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณอันใหญ่ยิ่ง

ที่มา : กลุ่มสร้างสังคมร่มเย็น

&<2288;