กสทช.ย้ำดูแลเนื้อหารายการไม่กระทบเสรีภาพสื่อ

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 21:02 น.
กรรมการ กสทช. ยืนยัน การบังคับใช้ พ.ร.บ. ของ กสทช. ไม่กระทบเสรีภาพสื่อ  ขณะผู้เข้าร่วมเสวนาฉะปิดกั้นความเห็นประชาชน

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การบังคับใช้อำนาจของ กสทช.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และจริยธรรมของสื่อมวลชนจะไม่ให้ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ในเรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้จึงเสนอให้สำนักงานกสทช.จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในประเด็นเพิ่มเติม ว่าโดยแยกสาระของร่างประกาศฯ ที่เกี่ยว ข้องกับมาตรา 37 โดยตรง

น.ส.สุภิญญา กล่าวอีกว่า เรื่องใดที่ไม่ได้มีความผิดร้ายแรงควรจะให้เป็นเรื่องของการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองและหนึ่งในนั้นเป็นคือการจัดระดับเนื้อหาความเหมาะสมทางโทรทัศน์ (หรือการจัดเรต) น่าจะเป็นทางออกตรงกลางระหว่างเสรีภาพกับความรับผิดชอบของสื่อซึ่งที่ผ่านมาแต่ละช่องก็มีการจัดเรตเนื้อหาของช่องอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมายังไม่มีมาตรฐานเดียวกันและอาจไม่สอดคล้องกับยุคสมัยโดยที่ กสทช.น่าเป็นตัวกลางในการทบทวนและจัดทำเรตที่เหมาะสมมีการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน แต่ยังเน้นหลักการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามหลักวิชาการ

ขณะเดียวกัน บนเวทีการเสวนามีประชาชนบางส่วนออกความเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอาจจะไปขัดแย้งและซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ได้ประกาศไว้แล้วอีกทั้ง อาจไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของสื่อ เพราะการตีความในกฎหมายแต่ละฉบับไม่เหมือนกันดังนั้น ทาง กสทช. ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน อย่าไปปิดกั้นการแสดงออกของสื่อและประชาชน

บทความแนะนำ