เผยสถิติร้องทุกข์"ขสมก."เจอโวยมากสุด

วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 12:00 น.
เผยสถิติร้องทุกข์"ขสมก."เจอโวยมากสุด
สตช.แชมป์ชาวบ้านโทรร้องเรียน ขณะที่ ขสมก.ครองอันดับ1 รัฐวิสาหกิจยอดแย่ ผู้โดยสารโวยคนขับกระเป๋ารถเมล์บริการสุดห่วย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. รับทราบผลการประมวลสถิติการร้องทุกข์ (ร้องทุกข์หมายรวมถึงร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส ติชม เสนอความคิดเห็น) และผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตามที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ

สำนักปลัดฯ  รายงานว่า  ได้จำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ 4 ช่องทาง รวม 24,577 ครั้ง ผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 มากที่สุด รองลงมาคือ ช่องทางเว็บไซต์ (www. 1111.go.th) ช่องทางตู้ ป.ณ. 1111 /ไปรษณีย์/โทรสาร และช่องทางจุดบริการประชาชน 1111

ทั้งนี้พบว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ เหตุเดือดร้อนรำคาญจากเสียงและกลิ่นเหม็น และวัยรุ่นมั่วสุม ยาเสพติด บ่อนการพนัน และการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ รองลงมาคือ กระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่ร้องทุกข์มาก ได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ และการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ และ กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่ร้องทุกข์มาก ได้แก่ ขอให้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น

การร้องทุกข์เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ 3 ลำดับแรก คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ส่วนใหญ่ขอให้พิจารณาเพิ่มจำนวนและขยายเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้บริการของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร

ขณะที่ธนาคารออมสิน มีประเด็นที่ร้องทุกข์มาก คือ ประชาชนขอความช่วยเหลือให้ช่วยนำหนี้สินนอกระบบ เข้าสู่ระบบของธนาคาร และขอความอนุเคราะห์อนุมัติสินเชื่อเพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพด้วย ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประเด็นที่ร้องทุกข์มาก คือขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง เสา และสายไฟฟ้า รวมถึงขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสูงเกินจริง 

บทความแนะนำ