สธ.เตือนห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่

วันที่ 21 ก.ค. 2556 เวลา 13:28 น.
สธ.เตือนห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่
สธ.เตือนร้านค้าห้ามขายเหล้าวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พร้อมใช้กฏหมายจัดการขั้นเด็ดขาด

น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 22 และ23 กรกฎาคม 2556 ซึ่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันพระใหญ่ 4 วัน ได้แก่วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะขัดต่อหลักศีลธรรมในพุทธศาสนาแล้ว ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดปัญหา เช่นอุบัติเหตุจราจรจากการเมาแล้วขับ ปัญหาอาชญากรรม          ด้าน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการออกตรวจผู้กระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่มตรวจตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 หากพบกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทันที          ดร.นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า ตลอดปี 2555 พบผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ รวม 66,881 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 17,079 ราย โดยเป็นความผิดฐานขับขี่รถในขณะมึนเมาสุรามากอันดับ 1 จำนวน 58,162 ราย คิดเป็นร้อยละ 87 ของผู้กระทำผิดทั้งหมด รองลงมาคือจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต 6,982 ราย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม 669 ราย จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน เวลา ที่ประกาศห้ามจำหน่าย 307 ราย และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้าม 288 ราย