เขาดินเปิดอาคารแสดงเพนกวินใหม่

วันที่ 20 ก.ค. 2556 เวลา 16:19 น.
เขาดินเปิดอาคารแสดงเพนกวินใหม่
สวนสัตว์ดุสิตปรับปรุงอาคารแสดงเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบลด์หลังใหม่ พร้อมเปิดแสดงให้ประชาชนเข้าชมอย่างใกล้ชิด

สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา เปิดอาคารแสดงเพนกวินหลังใหม่ ซึ่งใช้เวลาปรับปรุงกว่า 1 เดือน เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับนกเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบลด์ ซึ่งเป็นเพนกวินชนิดหนึ่งที่หายากและจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

ภายในอาคารได้ปรับปรุงเป็นอาคารกึ่งปูน ปรับสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับถิ่นที่อยู่เดิมบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ โดยมีห้องกระจกเปิดแสดงนกเพนกวิน สามารถศึกษาพฤติกรรม สังเกตความเป็นอยู่ลักษณะนิสัยของนกเพนกวินฮัมโบลด์ได้อย่างใกล้ชิด

โดยเพนกวินฮัมโบลด์ มีลักษณะเด่นที่ขนสีเทาดำ ท้องสีขาว เมื่อโตเต็มที่แถบสีดำจะคล้ายรูปเกือกม้าอยู่บริเวณหน้าอก มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีขนาด 35-45 เซนติเมตร ซึ่งจะวางไข่ครั้งละ 1-2 ฟอง ตัวผู้มีหน้าที่ฝักไข่ ส่วนตัวเมียจะทำหน้าที่หาอาหาร

ปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตมีเพนกวินจำนวน 9 ตัว และจะขอเพนกวินจากสวนสัตว์เขาเขียวอีกจำนวน 2 ตัว เพื่อให้การผสมพันธุ์มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาเลือดชิด ทำให้ได้เพนกวินรุ่นลูกที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ โดยหากเพาะพันธุ์ได้มากขึ้นจะส่งต่อไปยังสวนสัตว์แห่งอื่นทั่วประเทศ