แรงงานไทยนำเงินเข้าประเทศ3.5หมื่นล.

วันที่ 18 ก.ค. 2556 เวลา 16:43 น.
แรงงานไทยนำเงินเข้าประเทศ3.5หมื่นล.
ช่วง 5 เดือนแรก แรงงานไทยในต่างประเทศ 4 แสนคน สร้างรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท

ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ระบุว่า แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ สร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วกว่า 3.57 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น เดือน ม.ค. 7,379 ล้านบาท ก.พ. 7,847 ล้านบาท  มี.ค. 7,691 ล้านบาท เม.ย. 6,247 ล้านบาท และ พ.ค. 6,625 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลจากสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ เดือน พ.ค. มีทั้งสิ้น 4.39 แสนคน ประกอบด้วย ซาอุดิอาระเบีย(ริยาด) 1.52 หมื่นคน สหรัฐอาหรับฯ (อาบูดาบี) 3 หมื่นคน ญี่ปุ่น 1.98 หมื่นคน ฮ่องกง 3,972 คน ไต้หวัน (ไทเป) 4.36 หมื่นคน ไต้หวัน (เกาสง) 1.89 หมื่นคน สิงคโปร์ 4.15 หมื่นคน บรูไน 3,237 คน มาเลเซีย 2.04 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานผิดกฎหมายถึง 1.95 แสนคน อิสราเอล 2.35 หมื่นคน เกาหลี 1.92 หมื่นคน เยอรมันนี 1.35 หมื่นคน และลิเบีย 2,427 คน

นอกจากนี้ ข้อมูลการร้องทุกข์ของแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ เดือน พ.ค. พบว่ามีการร้องเรียนกว่า 1 หมื่นราย แบ่งเป็นกรณีร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์ 5,355 ราย และเกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์ 4,820 ราย รวมเป็นยอดเงินกว่า 100 ล้านบาท โดยมีแรงงานในประเทศอิสราเอลร้องเรียนสูงสุด 25 ล้านบาท รองลงมาคือสิคโปร์ 22 ล้านบาท เกาหลีและไต้หวัน (เกาสง) อีกแห่งละ 16 ล้านบาท

ด้าน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน มอบนโยบายสำนักงานประกันสังคม (สปส.) วันที่ 18 ก.ค. โดยกำชับ สปส.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล รวมทั้งต้องมีการรวบรวมข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างชัดเจน ส่งเสริมความเข้าใจแรงงานนอกระบบให้เห็นประโยชน์ในการประกันตนแล้วเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 ให้มากขึ้น

ขณะที่ การร่างแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม ที่ในการพิจารณาในวาระ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร และมีการแก้กฎหมายให้รัฐมนตรีแรงงาน นั่งเป็นประธานคณะกรรมการสปส. จากเดิมที่เป็นปลัดกระทรวงนั้น ร.ต.อ.เฉลิม ระบุ ปลัดกระทรวงแรงงานเหมาะสมแล้วที่จะทำหน้าที่นี้ เพราะหากนักการเมืองมานั่งเป็นประธาน ประชาชนบางส่วนอาจมองว่าเข้ามาหาผลประโยชน์