กรมศิลป์พบเณรคำสร้างพระแก้วมรกตหลายองค์

วันที่ 13 ก.ค. 2556 เวลา 16:36 น.
กรมศิลป์พบเณรคำสร้างพระแก้วมรกต 3 ขนาด หลายองค์ พบวัสดุที่ใช้เป็นหินชนิดหนึ่ง เร่งตรวจสอบระบุชนิด

นายขจร มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี กล่าวว่า ได้ทำข้อสรุปประเด็นการตรวจสอบการก่อสร้างพระแก้วมรกตจำลองที่สำนักสงฆ์ป่าขันติธรรม จังหวัดศรีสะเกษเพิ่มเติม หลังจากสำรวจเบื้องต้นคาดว่าวัสดุที่ก่อสร้างจะเป็นหินชนิดหนึ่ง ส่วนจะเป็นหยกหรือไม่ต้องรอผลการตรวจสอบโดยใช้เทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1 สัปดาห์

อย่างไรก็ตามได้จัดทำรายงานรายละเอียดทั้งหมดเสนอไปยังนายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร พิจารณา ซึ่งสามารถจำแนกพระแก้วมรกตจำลองที่สร้างในสำนักสงฆ์ป่าขันติธรรมมีอีกหลายองค์ แต่จากการตรวจสอบมีทั้งหมด 3 ขนาด ได้แก่ พระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่ที่มีการกล่าวอ้างว่าใหญ่ที่สุดในโลก 1 องค์ องค์ขนาดกลาง คือ ที่อยู่ด้านหน้าองค์ใหญ่ ตรงพื้นราบ 3 องค์ และที่อยู่บริเวณสำนักสงฆ์ป่าขันติธรรมอีกจำนวนหนึ่ง โดยพบแม่พิมพ์ตั้งอยู่ใกล้องค์ขนาดเล็ก 4 องค์ ประกอบด้วยองค์ทรงเครื่องฤดูร้อน ประดิษฐานในบุษบก 1 องค์ และอีก 3 องค์ ทรงเครื่องแต่ละฤดูตั้งไว้ให้คนมาทำบุญ โดยจะมีบาตรเจาะรูที่ฝา ไว้ให้ใส่เงิน ส่วนพระแก้วมรกตจำลองแต่ละองค์มีขนาดเท่าไรคงต้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง