ประมูลน้ำต้องโชว์ราคากลาง

วันที่ 13 ก.ค. 2556 เวลา 12:23 น.
ประมูลน้ำต้องโชว์ราคากลาง
ป.ป.ช.ร่อนเอกสารแจงประมูลโครงการน้ำต้องประกาศราคากลางผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบได้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกเอกสารชี้แจงเรื่องการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 103/7 ที่ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง และการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้

สำหรับกรณี นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุ ป.ป.ช. เห็นด้วยกับการก่อสร้างแบบออกแบบก่อสร้างหรือดีไซน์แอนด์บิลด์ ไม่ต้องระบุราคากลางนั้น คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง ป.ป.ช. มิได้มีความเห็นเกี่ยวกับราคากลางตามที่นายสุพจน์ สัมภาษณ์แต่อย่างใด

ด้าน พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ สว.สรรหา ในฐานะผู้แทนคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบ และยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลางสั่งยกเลิกผลการประมูลโครงการน้ำดังกล่าวเพราะไม่ได้มีการเปิดเผยราคากลางตามหมายป.ป.ช.กำหนดไว้

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวหลังการหารือกับฝ่ายกฎหมายว่า จะเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งจะเริ่มกลางเดือน ส.ค. โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

“รัฐบาลต้องเดินหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วม เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความเสียหายอย่างที่เห็น เกิดแน่ๆ ถ้าไม่ทำ รัฐบาลไหนก็ต้องทำ”นายปลอดประสพ กล่าว

ประธาน กบอ. กล่าวอีกว่า การประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นประชาชนนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและ กบอ.เป็นเจ้าภาพ โดยจะทำเป็น 4 ภาค ต้น กลาง ปลายน้ำ และ 17 ลุ่มน้ำ และจะทำทุกจังหวัด ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสิ้น 39 จังหวัด ส่วนกรณีที่เป็นเขตเฉพาะพื้นที่จะลงไปยังหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมประชากร 2-3 แสนคน

สำหรับ เรื่องที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระบุว่า รัฐบาลไม่ให้งบป้องกันน้ำท่วม กทม.นั้น นายปลอดประสพ กล่าวว่า โครงการนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ กทม.เนื่องจากมีการปลูกป่าและสร้างเขื่อนกักในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้น้ำผ่าน กทม.ไม่เกิน 3,500 ล้าน ลบ.ม. น้ำจึงไม่ท่วม จะให้งบประมาณ กทม.อีกทำไม

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีโครงการน้ำ กล่าวยืนยันรัฐบาลทำตามขั้นตอนกฎหมายมาตลอดส่วน จะมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองหรือไม่อยู่ที่ความเห็นของอัยการสูงสุด โดยเวลาพิจารณาถึงวันที่ 27 ก.ค.