กรมทางหลวงพร้อมร่วมฟื้นฟูทางขึ้นเขาใหญ่

วันที่ 11 ก.ค. 2556 เวลา 19:21 น.
กรมทางหลวงพร้อมร่วมฟื้นฟูทางขึ้นเขาใหญ่
กรมทางหลวงพร้อมร่วมมือเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ฟื้นฟูทางขึ้นเขาใหญ่ แต่ยังไม่ถอนอุทธรณ์ ชี้อยากได้ความชัดเจนของคำพิพากษา

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. เครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่   ได้ยื่นรายชื่อประชาชนที่รณรงค์ผ่าน www.change.org  จำนวนกว่า 6,000คน พร้อมต้นกล้าและเมล็ดมะค่าโมงให้กับกรมทางหลวง  เพื่อเรียกร้องให้กรมทางหลวงถอนอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด  และร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนในการฟื้นฟูริมข้างทางถนนทางขึ้นเขาใหญ่ ภายหลังจากที่การขยายถนนส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ และต้นไม้เก่าแก่หลายสิบปีถูกตัดโค่นไปเป็นจำนวนมาก

นายสราวุธ  ทองศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า  กรมทางหลวงพร้อมร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูถนนธนะรัชต์ในช่วงที่มีการขยายถนนอย่างเต็มที่ ยืนยันว่ากรมทางหลวงไม่อยู่เฉยได้เริ่มปลูกต้นไม้ไปแล้ว และเรายินดีรับฟังทุกอย่าง ที่ผ่านมาอาจจะมีผิดพลาดไปบ้าง แต่ตอนนี้ขอให้มองไปข้างหน้าและมาร่วมมือกัน เพื่อให้ระบบนิเวศน์เดิมๆกลับคืนมา

นายสราวุธยังกล่าวขอบคุณประชาชนกว่า 6,000 คนที่ลงชื่อผ่าน change.org ที่มีความห่วงใยธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม นายสราวุธกล่าวว่าทางกรมทางหลวงยังคงเดินหน้าอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดต่อไป เพราะเห็นว่า คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจะช่วยสร้างความชัดเจนเรื่องของชนิด และอายุของต้นไม้ ทั้งนี้ไม่ว่าคำตัดสินจะออกอย่างไร กรมทางหลวงก็พร้อมจะปฏิบัติตาม

นายธารา  บัวคำศรี  ตัวแทนเครือข่ายประชาชนอนุรักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ กล่าวว่า  เป็นเรื่องที่ดีที่กรมทางหลวงรับปากว่าจะทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูถนนธนะรัชต์   แต่อย่างไรก็ตามทางเครือข่ายฯ ยืนยันว่าจะเดินหน้าให้กรมทางหลวงถอนอุทธรณ์ ขณะเดียวกัน พร้อมร่วมมือในการตั้งคณะทำงานที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูถนนธนะรัชต์อย่างจริงจัง

“การฟื้นฟูธรรมชาติริมทางขึ้นเขาใหญ่ตามคำสั่งศาลปกครองนั้นสามารถพิจารณาได้หลายแนวทาง เช่น ใช้วิธีการคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาของต้นไม้ที่ถูกตัดมาเป็นทางเลือกในการวางแผนคืนต้นไม้ โดยจะต้องเกิดขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีที่ทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติในเขตพื้นที่กันชนรอบมรดกโลกเขาใหญ่”นายธารา กล่าว