สกอ.ชี้ปริญญาม.สันติภาพโลกขัดกฎหมาย

วันที่ 04 ก.ค. 2556 เวลา 19:33 น.
สกอ.ชี้ปริญญาม.สันติภาพโลกขัดกฎหมาย
สกอ.ระบุปริญญาของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกขัดพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา เหตุไม่ได้จัดการเรียนการสอน

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า การมอบประกาศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกขัดกับ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาของไทย ที่ระบุ ว่า มหาวิทยาลัยใดไม่ได้จัดการเรียนการสอนก็ไม่สามารถมอบปริญญาได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าว ไม่เคยขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 โดยกรณีทีั่มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกยืนยันว่า ไม่จำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตจากเนื่องจากการมอบปริญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประกาศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์กับสังคมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพโลกเท่านั้น เช่น ด้านสื่อมวลชน ด้านการตลาด และการสร้างสรรค์ อาจจะชัดกับ พ.ร.บ.ดังกล่าว

"พ.ร.บ.สถาบันอุดมฯ ระบุไว้ว่าถ้ามหาวิทยาลัยใดไม่ได้จัดการเรียนไม่สามารถมอบปริญญาได้ แต่ม.สันติภาพโลกอ้างว่าเปิดสอนในอเมริกาซึ่งกฎหมายที่นั่นอนุญาตหรือไม่นั้นไม่ทราบ แต่กฎหมายของเราไม่ได้แน่นอน ซึ่ง สกอ.จะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้อาจจะผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเพราะเข้าใจว่าใครอยากได้ปริญญาต้องมีค่าใช้จ่าย"นายอภิชาติ กล่าว

บทความแนะนำ