ยันวัณโรคระบาดกระบือไม่แพร่สู่คน

วันที่ 04 ก.ค. 2556 เวลา 19:09 น.
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เตือนประชาชนอย่าตกใจกลัววัณโรคระบาดกระบือยันไม่แพร่จากสัตว์สู่คน

นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้ประชุมร่วมปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ หัวหน้าด่านกักสัตว์สุรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอ และนายสัตวแพทย์ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ทำความเข้าใจถึงแนวทางการในการกำจัดและควบคุมโรค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน จะได้ไม่สับสน ประชาชนเข้าใจ ไม่ตกใจกลัว ไม่ใช่ปัญหามากมาย หลังตรวจพบเชื้อวัณโรคในกระบือ 3 ตัว และล้มตายไปแล้ว 1 ตัว และจะต้องทำลายอีก 2 ตัว เพื่อตัดวงจรการระบาด นอกจากนี้จะย้ายกระบือออกจากที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ กม.13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ไปกักไว้เพื่อทดสอบโรค ที่ด่านกักสัตว์สุรินทร์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จำนวน 140 ตัว 

"ตอนนี้ตรวจพบสัตว์ป่วยจำนวน 3 ตัว ส่วนที่เหลือก็เป็นกระบวนการในการควบคุมโรคต้องมีการเอาไปไว้เป็นที่เฉพาะ เพื่อควบคุมโรค หากตัวไหนติดเชื้อ ไม่ทำลายก็ตาย เพราะเป็นวัณโรค การขุดหลุมไว้ เป็นการเตรียมความพร้อม ช่วงนี้สามารถขุดหลุมได้เดียวฝนตก น้ำท่วมขังจะทำได้ลำบาก ถ้าไม่ดูแลกระบือก็จะทยอยตาย ซึ่งตอนนี้ เข้าสู่กระบวนการวิจัย และประสานเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข เข้าตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน"นายสัตวแพทย์อภัยกล่าว

ด้านนายสัตวแพทย์ ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กระบือที่อยู่ในศูนย์วิจัยฯเป็นกระบือ 259 ตัว เป็นกระบือที่ทำการศึกษาทดลอง และคงไม่มีการฆ่าแต่อย่างใด หากตรวจแล้วพบว่ามีผลเป็นบวก ก็จะมีการทำลายตามขั้นตอนของสัตวแพทย์เป็นมาตรการของสัตวแพทย์ เป็นการควบคุมไม่ให้โรคที่ติดต่อถึงคนไม่ให้กระจายออกไป ส่วนที่มีการเคลื่อนย้ายกระบือออกไป กักที่อื่นก็เพื่อที่จะเคลียร์แปลงหญ้า ที่มีเชื้อโรค เพื่อที่จะทำให้แปลงหญ้าสามารถ นำกลับมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ต่อไป และยังจะมีการเคลื่อนกระบือที่สงสัยติดเชื้อวัณโรคออกไปอีก เพื่อทำการวิจัยที่ด่านกักสัตว์สุรินทร์ ในเบื้องต้นไม่มีการทำลายกระบือทั้งหมดแน่นอน