โรงเรียนเมืองกาญจน์จีบครูนักเรียนพม่า

วันที่ 04 ก.ค. 2556 เวลา 10:55 น.
โรงเรียนเมืองกาญจน์อาศัยช่องทวายเปิด รุกทำเอ็มโอยูสถาบันการศึกษาพม่า ดึงเด็กครูพม่าเข้าไทย

นายณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า มีแผนลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับสถาบันการศึกษา 3 แห่งในประเทศพม่า ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในทวายช่วงต้นเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในแผนดึงนักเรียนนักศึกษาจากพม่าให้มาเรียนในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหว่างไทยพม่าอีกด้วย เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนกำลังเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น

“มองว่าเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมทวายเปิดได้จริง จะมีเด็กจากพม่าไหลเข้ามาเรียนในไทยมากขึ้นแน่นอน และโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์มีความได้เปรียบ เพราะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ใช้ระยะเวลาเดินทางจากทวายมา จ.กาญจนบุรี เพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น และเด็กพม่าที่เข้ามาเรียนในประเทศไทยก็เป็นเด็กที่พ่อแม่ค่อนข้างมีฐานะ เห็นได้จากส่วนใหญ่เลือกเรียนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้นน่าจะเป็นโอกาสที่จะรองรับเด็กกลุ่มนี้” นายณรินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ เบื้องต้นอาจจะเสนอให้ทุนระยะสั้น 12 เดือนแก่นักเรียนและบุคลากรชาวพม่า เพื่อมาเรียนและสอนหนังสือในประเทศไทย เพื่อทำให้คนกลุ่มนี้มีความคุ้นเคยกับระบบและสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความไว้วางใจของกลุ่มผู้ปกครองด้วย

หลังจากนั้น จึงจะขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเป็นระยะยาวมากขึ้น โดยระยะแรก ไม่ได้คาดหวังเรื่องปริมาณ แต่จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน รวมทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นการค้าชายแดนไทยพม่า โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี ด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ จะเดินทางไปลงนามเอ็มโอยูกับสถาบันการศึกษาในประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีการทำเอ็มโอยูเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากันแล้ว