ผุดแล็บภาษาอาเซียนเด็กมัธยม

วันที่ 01 ก.ค. 2556 เวลา 11:43 น.
โรงเรียนต้นแบบอาเซียนทุ่มงบสร้างห้องแล็บภาษา เสริมทักษะนักเรียนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม

น.ส.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เปิดเผยว่า ในปีนี้โรงเรียนจะจัดสรรงบประมาณอย่างน้อย 3 ล้านบาท เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน รวมทั้งลงทุนจัดซื้อโปรแกรมสอนภาษา “Speek” จากประเทศเยอรมนี เพื่อนำมาพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ให้กับนักเรียน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำโปรแกรมดังกล่าว มาใช้ได้ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งจะทำให้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกที่ใช้โปรแกรมนี้ เนื่องจากปกติมีแต่ระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้

ห้องแล็บภาษาแห่งใหม่ จะมีลักษณะเดียวกับศูนย์การเรียนรู้ออกแบบทีซีดีซี หรือทีเค ปาร์ค ซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้ามาเรียนรู้ โดยจะมีนิทรรศการการเรียนรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ เช่น เพลง ภาพยนตร์ และหนังสือต่างๆ

ขณะเดียวกันปีนี้โรงเรียนจะเปิดสอนภาษาพม่าเพิ่มขึ้น เบื้องต้นจะจ้างนักศึกษาพม่าจากมหาวิทยาลัยเมาะละแหม่ง 1 คน มาทดลองสอนวิชาเลือกเสรีภาษาพม่า เพื่อประเมินความสนใจและความต้องการของนักเรียน ก่อนจะขยายเปิดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอื่นต่อไป เช่น ภาษาเขมร ภาษาลาว และภาษาอินโดนีเซีย ในปีการศึกษา 2557 จากปัจจุบันที่เปิดสอนภาษาตากาล็อกของฟิลิปปินส์อยู่แล้ว

นอกจากนี้ “เงินลงทุนที่เราใช้ในปีนี้จะไม่มีผลต่อค่าเทอมของเด็กว่าจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอน และที่สำคัญตอนนี้ก็ถือว่าค่าเทอมของเด็กที่นี้ถูกมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เด็กจะได้รับกลับไป โดยเฉลี่ยค่าเทอมเด็กปกติจะอยู่ที่ 3,000 บาทต่อเทอมเท่านั้น”นางสาวสุปราณี กล่าวอย่างไรก็ดี

ปีหน้าโรงเรียนมีแผนลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับสถานศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนให้ครบทั้ง 9 ประเทศ จากปัจจุบันที่ทำเอ็มโอยูกับอินโดนีเซีย กัมพูชา และสิงคโปร์ไปแล้ว เพื่อขยายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนบุคลากรครูและนักเรียนมากขึ้น โดยปัจจุบันการแลกเปลี่ยนดังกล่าวยังมีอยู่น้อยมาก เนื่องจากมีปัญหาข้อปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการที่มีหลายขั้นตอนและการดำเนินการค่อนข้างล่าช้า