สงฆ์จับมือชาวนาสวดมนต์สมานฉันท์

วันที่ 25 มิ.ย. 2556 เวลา 18:27 น.
คณะสงฆ์ร่วมกับเครือข่ายชาวนา จัดโครงการสวดมนต์สร้างความสมานฉันท์ 26 มิ.ย. นี้

พระมหา ดร. พลชัย ถาวโร ประธานสงฆ์วัดสันติวิเศษสุข พระมหา ดร. วิชัย ปุญญกาโม ประธานสงฆ์วัดขุนจันทร์ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ประเทศไทย พร้อมผู้นำเครือข่ายองค์กรชาวนาและภาคประชาสังคม ร่วมแถลงข่าวที่ตึกนารีสโสมร ทำเนียบรัฐบาล  ว่า หลังจากได้หารือกับนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.สำนักนายกรัฐนตรี  ได้มีความเห็นดำเนินโครงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความสมานฉันท์และเป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทย ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 26 มิ.ย.56 ระหว่างเวลา 14.22 – 15.22 น.

โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจาก สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามามอบให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นได้มีโอกาสหารือกับคณะสงฆ์ฝ่ายไทย ผู้นำเครือข่ายองค์กรชาวนาและภาคประชาสังคม ซึ่งเห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการแตกแยกความสามัคคี จึงต้องการนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าและหวังว่าจะช่วยลดปัญหาได้

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีสติสัมปชัญญะ ตลอดจนการสร้างความสมานฉันท์และความเป็นสิริมงคลให้แก่ประเทศ

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (26 มิ.ย. 56) โดยมีวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลาง และวัดที่ร่วมจัดกิจกรรมอีก 18 วัด ได้แก่ วัดพระปฐมเจดี วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม วัดดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย วัดนครสรรค์ จังหวัดนครสรรค์ วัดบุญญวาสวิหาร จังหวัดลำปาง วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราธานี วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์ วัดมัชฌมาวาส จังหวัดอุดรธานี วัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต วัดสันติวิเศษสุข จังหวัดปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัด จันทบุรี

และวัดในต่างประเทศ 8 วัดหลัก ได้แก่ วัดทีปทุตตมารามราชมหาวิหาร กรุงโคลัมโบ และวัดนิกายอมรปุระทั่วประเทศศรีลังกา วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย วัดหลวงพ่อคูณ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย วัดพระธาตุสายเมือง เชียงตุง ประเทศพม่า วัดพระธาตุหลวง ประเทศลาว วัดอนันตเมตยาราม สิงคโปร์ ประเทศสิงค์โปร์ วัดพุทธยานะ สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย วัดปาเจมหาราชฐาน สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน