เชื่อใครดี?

วันที่ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 16:28 น.
เชื่อใครดี?
3 คำพูดจาก 3 เจ้าหน้าที่ในสายงานยุติธรรมกับคดีฆาตกรรม "เอกยุทธ อัญชันบุตร" 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต