ดีเอสไอเผยรายชื่อผู้ครอบครองรถหรูในไทย

วันที่ 07 มิ.ย. 2556 เวลา 21:20 น.
ดีเอสไอเผยรายชื่อผู้ครอบครองรถหรูในไทย
ดีเอสไอ เผย เตรียมเรียกผู้ครองครองรถหรูต้องสงสัย 6,862 คัน มีทั้งนักการเมือง ข้าราชการ และนักแสดง

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยรายชื่อผู้ครอบครองรถหรูต้องสงสัย จำนวน 6,862 คัน และเตรียมเรียกเจ้าของรถมาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน ในจำนวนนี้มีทั้งกลุ่มนักการเมือง อดีตนักการเมืองและเครือญาติ ข้าราชการ อดีตข้าราชการและเครือญาตินักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงบุคคลทั่วไป

กลุ่มเครือญาตินักการเมืองและบุคคลมีชื่อเสียง อาทิ นายกิจก้อง กิตติขจร เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน ,นายฐานพัฒน์ วิชัยดิษฐ เจ้าของเบนซ์ นิสสัน โตโยต้า 13 คัน ,นายณรงค์ เหล่าธรรมทัศน์ เจ้าของเบนซ์ 1 คัน, นายณัฏฐ์ ไกรฤกษ์ เจ้าของมาสด้า 1 คัน, นางเต็มใจ ดามาพงศ์ เจ้าของรถมินิคูเปอร์ 1 คัน, นายประเสริฐ สะสมทรัพย์ เจ้าของรถโตโยต้า 1 คัน ,นายโส ธนวิสุทธิ์ เจ้าของนิสสัน 1 คัน

นอกจากนี้ นายกฤต อมาตยกุล เจ้าของเบนซ์ 1 คัน, นายกฤช ยมาภัย เจ้าของโฟล์คสวาเก้1 คัน, ม.ล.เขมนัดดา เกษมสันต์ เจ้าของมินิ คูเปอร์ โฟล์คสวาเกน 5 คัน นายเฉลิมชัย สมบัติทวีพูน เจ้าของรถเล็กซัส มินิคูเปอร์ นิสัสัน แลนโรเวอร์ 7 คัน , นางชนกสุดา อมาตยกุล เจ้าของนิสสัน 1 คัน, ร.ต.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เจ้าของนิสสัน 1 คัน ,น.ส.ณิศรา ศุภราทิตย์ เจ้าของนิสสัน 1 คัน

นายทศพล อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้าของเบนซ์ 1 คัน ,นายธนิก วีระไวทยะ เจ้าของนิสสัน โฟลค์สวาเกน 2 คัน ,ปภาวรินทร์ กุญชร ณ อยุธยา เจ้าของรถนิสสัน โฟลค์สวาเกน  3 คัน นายวิฑูรย์ ชลายนาวิน เจ้าของรถเบนซ์ นิสสัน โตโยต้า 3 คัน, นายสัจจา อนันตกูล เจ้าของมิสซูบิชิ นิสสัน รวม 2 คัน

นายสันต์ พัธโนทัย เจ้าของโตโยต้า 1 คัน น.ส.สุธิดา ตันเจริญ เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน,สุพร ดนัยตั้งตระกูล เจ้าของเบนซ์ 1 คัน,นายอนุชา เทวานฤมิตรกุล เจ้าของรถโตโยต้า 1คัน ,นางพัชรา บุรุษพัฒน์ เจ้าของนิสสัน 1 คัน,นายภูผา เอ่งฉ้วน เจ้าของนิสสัน 1 คัน

กลุ่มอดีตข้าราชการ อาทิ พล.ต.อ.ธวัชชัย ภัยลี้ เจ้าของรถโตโยต้า 1 คัน ,พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ เจ้าของรถโตโยต้า 1 คัน ,พลเอกเธียรชัย โกมารทัต เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน ,พล.ต.ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ เจ้าของรถนิสสัน 1 คัน,พล.อ.ประสงค์ ไชยสิทธิ์ เจ้าของเบนซ์ 1 คัน ,พ.ต.ท.ประสงค์ พันธุ์สวัสดิ์ เจ้าของรถเบนซ์ 1 คัน ,พล.ต.สุรพงศ์ ปราการรัตน์ เจ้าของเบนซ์ 2 คัน

นอกจากนี้มีชื่อ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ คมน์กฤตย์ สุวรรณสุนทร เจ้าของรถจากัวร์ 1 คัน, สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ช่วง สุดประเสิรฐ รวมอยู่ด้วย

กลุ่มนักแสดง อาทิ นายปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ หรือ บอย ปกรณ์ เจ้าของนิสสัน 1 คัน นายชรัส เฟื่องอารมณ์ เจ้าของเบนซ์ 1 คัน และนายศรันยู ประชากริช เจ้าของนิสสัน 1 คัน

กลุ่มข้าราชการ อาทิ พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้ว เจ้าของรถแลนโรเวอร์ 1 คัน,ร.ท.ชนเทพ ม้าประเสริฐ เจ้าของรถโตโยต้า 1 คัน, พ.ต.ท.ณรงค์เดช มูลศาสตรสาทร เจ้าของรถโตโยต้า 1 คัน

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้มีบุคคลธรรมดาครอบครองรถหรูหลายยี่ห้อและหลายคัน อาทิ นายนฤนาท ควรสวัสดิ์ เจ้าของรถเบนลี่ เฟอร์รารี่ เบนซ์ ปอร์เช่ โฟลค์สวาเก้น รวม 5 คัน , น.ส.นันทพร พึ่งประยูร เจ้าของบีเอ็มดับบลิว ฮฮนด้า มาสด้า เบนซ์ นิสสัน แลนโรเวอร์ ซูบารุ โฟลค์สวาเกน รวม 58 คัน, นายวรวุฒิ อัศวโชค เจ้าของบีเอ็มดับบลิว เล็กซัส เบนซ์ มินิ คูเปอร์ นิสสัน โตโยต้า โฟลค์สวาเกน รวม 45 คัน

นางประไพ ภิญโญศักดิ์ เจ้าของบีเอ็มดับบลิว ฮอนด้า เบนซ์ นิสสัน ซูบารุ โตโยต้า โฟลค์สวาเกน รวม 29 คัน, นายปรัชญา ผลอินหอม เจ้าของรถบีเอ็มดับบลิว ฮอนด้า นิสสัน โตโยต้า ปอร์เช รวม 26 คัน, นายสมยศ อวยพร เจ้าของรถอัลฟ่า โรเมโอ บีเอ็มดับบลิว ฮอนด้า จากัวร์ เบนซ์ มินิ คูเปอร์ นิสสัน แลนโรเวอร์ เปอร์โย โฟลค์สวาเกน รวม 53 คัน ,นายสรายุทธ ริรัตน์พงษ์ เจ้าขอเบนซ์ 6 คัน

นายพันธุ์วศิน วิไลแก้ว เจ้าของรถบีเอ็มดับบลิว มาสด้า เบนซ์ นิสสัน โตโยต้า โฟลค์ซวาเก้น รวม 76 คัน, น.ส.ตรงใจ อิสราพานิชย์ เจ้าของรถบีเอ็มดับบลิว เล็กซัส เบนซ์ มินิ คูเปอร์ มิซซูบิชิ นิสสัน โตโยต้า โฟลค์สวาเกน รวม 48 คัน ,นายทนุ จักษุวัชร เจ้าของรถออสติน บีเอ็มดับบลิว ฮอนด้า มาสด้า เบนซ์ มิซซูบิชิ นิสสัน แลนโรเวอร์ โตโยต้า โฟลค์สวาเกน รวม 40 คัน , นางมาลี แมมิ่ง เจ้าของบีเอ็มดับบลิว มาสด้า เบนซ์ มินิ คูเปอร์ นิสสัน เปอร์โย แลนโรเวอร์ โฟลค์สวาเกนรวม 54 คัน

ทั้งนี้ในจำนวนนี้บุคคลในตระกูลเดียวกันมีชื่อถือครองรถหรูจำนวนมาก อาทิ นายทรงยศ ลาภพาทรัพย์ไพศาล เจ้าของโฟลค์สวาเกน 3 คัน, นายทรงวิทย์ ลาภพาทรัพย์ไพศาล เจ้าของรถมาสด้า โฟลค์สวาเกน 2 คัน, นายทรงวุฒิ ลาภพาทรัพย์ไพศาล เจ้าของรถมาสด้า โตโยต้า , นายทรงเกียรติ ลาภพาทรัพย์ไพศาล เจ้าของออดี้ นิสสัน แลนโรเวอร์ โตโยต้า โฟลค์สวาเกน 7 คัน

นางนันทนา ลักษมีเศรษฐ เจ้าของบีเอ็มดับบลิว นิสสัน แลนโรเวอร์ 3 คัน ,น.ส.อรนัส ลักษมีเศรษฐ เจ้าของบีเอ็มดับบลิว ฮอนด้า มินิ คูเปอร์ โตโยต้า ซูบารุ โฟลค์สวาเกน โรสรอยด์ รวม 14 คัน ,น.ส.อรทัย ลักษมีเศรษฐ เจ้าของรถออดี้ มินิคูเปอร์ นิสสัน โตโยต้า โฟลค์สวาเกน รวม 8 คัน

น.ส.อิงอร ลักษมีเศรษฐ์ เจ้าของออดี้ บีเอ็มดับบลิว นิสสัน มินิคูเปอร์ โตโยต้า 7 คัน ,นายพรชัย ลักษมีเศรษฐ์ เจ้าของบีเอ็มดับบลิว มินิ คูเปอร์ มาสด้า ไดฮัทสุ แลนโรเวอร์ รวม 7 คัน ,นายพุทธิชัย ลักษมีเศรษฐ เจ้าของเบนซ์ มินิ คูเปอร์ นิสสัน 3 คัน , นายมงคล ลักษมีเศรษฐ เจ้าของบีเอ็มดับบลิว มาสด้า มินิ คูเปอร์ นิสสัน โตโยต้า โฟลค์สวาเกน รวม 10 คัน และน.ส.มธิตา ลักษมีเศรษฐ เจ้าของบีเอ็มดับบลิว เบนซ์ นิสสัน มินิ คูเปอร์ มิสซูบิชิ 10 คัน