โพลเผยคนสนใจข่าวไข่ปูแพง

วันที่ 02 มิ.ย. 2556 เวลา 09:57 น.
โพลเผยคนสนใจข่าวไข่ปูแพง
เอแบคโพลเผยประชาชนสนข่าวไข่แพงไม่เชื่อรัฐบาลใช้งบโปร่งใสควรเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วม         

สำนักวิจัยเอแบคโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง สถานการณ์ข่าว ความสนใจของสาธารณชน กับความอยู่รอดของรัฐบาล จากประชาชนใน 18 จังหวัด จำนวน 2,192 คน ซึ่งพบว่า ข่าวที่มีประชาชนสนใจติดตามมากที่สุด ร้อยละ 79.7 คือ ข่าวราคาไข่ไก่ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แพง รองลงมา ร้อยละ 76.6 สนใจข่าวเด็กเล็กเสียชีวิต ส่วนความเชื่อมั่นต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่าจะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คลี่คลายไปได้ด้วยดี พบว่า ร้อยละ 67.8 เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด ส่วนการรับรู้รับทราบคำยืนยันของรัฐบาล ว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส พบว่า ร้อยละ 60.5 ทราบแล้วต่อคำยืนยันชวนเชื่อของรัฐบาล ทั้งนี้ ร้อยละ 71.1ยังเชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย ว่ารัฐบาลจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส          นอกจากนี้ ร้อยละ 89.7 ยังไม่พบเห็นวิธีการที่รัฐบาลใช้จนสร้างความวางใจได้ต่อความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณโดยร้อยละ 83.1 ระบุว่า รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าถึงการมีส่วนร่วมบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลระดับมากถึงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 58.9 ยังคงเชื่อมั่นมากถึงมากที่สุดต่อความอยู่รอดของรัฐบาล