พระพยอมขอการเมืองงดหยาบคาย

วันที่ 23 พ.ค. 2556 เวลา 21:39 น.
พระพยอมขอการเมืองงดหยาบคาย
พระพยอมบิณฑบาตขอนักการเมืองมีวิสาขะงดหยาบคาย ละความเห็นแก่ตัว หยุดยั่วยุ 

พระพยอม กัลยาโณ หรือ พระราชธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2556 ว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เป็นพุทธจริยา หรือกิริยา มารยาท อาการของพระพุทธองค์ 3 เรื่องที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของโลกคือ 1.การละความเห็นแก่ตัว 2.หยุดยุแยงให้แตกแยก และ 3.งดหยาบคาย

“เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วทรงละความเห็นแก่ตัว ต่างจากคนในสมัยนี้ที่แย่งชิงอำนาจ เมื่อครั้งเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงสละ ไม่แย่งชิงกับใคร โดยไม่ต้องแถลงนโยบาย เรื่องที่ 2 คือ หยุดยุแยงให้แตกแยกกัน พระพุทธเจ้าไม่แย่งชิงสาวกกับใคร หากใครจะมานับถือ พระองค์ก็จะตรัสว่าอย่าเพิ่งมานับถือตถาคต ต่างจากคนในสมัยนี้ที่ยั่วยุให้เกลียดชังสีนั้นข้างนี้ เรื่องที่ 3 คือ งดหยาบคาย พระพุทธเจ้าไม่มีตัวกูของกู เมื่อตรัสรู้แล้วมีแต่ตถาคต” พระพยอม เทศนา

พระพยอม ยังเทศน์อีกว่า การเรียกนายกรัฐมนตรีว่า อีนั่นอีนี่ ในวันวิสาขบูชานี้ ไม่อยากได้ยิน

“เนื่องในวันวิสาขบูชา อาตมาอยากจะเห็นทั้งสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีชมพู สีฟ้า ทุกๆ สีไม่ยั่วยุใครให้เกลียดชังกัน ใครด่ามากก็หยาบมาก ที่ด่านายกฯว่า อีนั่นอีนี่ ขออย่าให้มีในวันวิสาขบูชา หากนักการเมืองละความเห็นแก่ตัว หยุดยุแยง งดหยาบคาย ได้ในวันนี้ก็ถือว่ามีวิสาขบูชา” พระพยอม กล่าว