พระพยอมขอการเมืองงดหยาบคาย

  • วันที่ 23 พ.ค. 2556 เวลา 21:39 น.

พระพยอมขอการเมืองงดหยาบคาย

พระพยอมบิณฑบาตขอนักการเมืองมีวิสาขะงดหยาบคาย ละความเห็นแก่ตัว หยุดยั่วยุ 

พระพยอม กัลยาโณ หรือ พระราชธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2556 ว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เป็นพุทธจริยา หรือกิริยา มารยาท อาการของพระพุทธองค์ 3 เรื่องที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของโลกคือ 1.การละความเห็นแก่ตัว 2.หยุดยุแยงให้แตกแยก และ 3.งดหยาบคาย

“เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วทรงละความเห็นแก่ตัว ต่างจากคนในสมัยนี้ที่แย่งชิงอำนาจ เมื่อครั้งเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงสละ ไม่แย่งชิงกับใคร โดยไม่ต้องแถลงนโยบาย เรื่องที่ 2 คือ หยุดยุแยงให้แตกแยกกัน พระพุทธเจ้าไม่แย่งชิงสาวกกับใคร หากใครจะมานับถือ พระองค์ก็จะตรัสว่าอย่าเพิ่งมานับถือตถาคต ต่างจากคนในสมัยนี้ที่ยั่วยุให้เกลียดชังสีนั้นข้างนี้ เรื่องที่ 3 คือ งดหยาบคาย พระพุทธเจ้าไม่มีตัวกูของกู เมื่อตรัสรู้แล้วมีแต่ตถาคต” พระพยอม เทศนา

พระพยอม ยังเทศน์อีกว่า การเรียกนายกรัฐมนตรีว่า อีนั่นอีนี่ ในวันวิสาขบูชานี้ ไม่อยากได้ยิน

“เนื่องในวันวิสาขบูชา อาตมาอยากจะเห็นทั้งสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีชมพู สีฟ้า ทุกๆ สีไม่ยั่วยุใครให้เกลียดชังกัน ใครด่ามากก็หยาบมาก ที่ด่านายกฯว่า อีนั่นอีนี่ ขออย่าให้มีในวันวิสาขบูชา หากนักการเมืองละความเห็นแก่ตัว หยุดยุแยง งดหยาบคาย ได้ในวันนี้ก็ถือว่ามีวิสาขบูชา” พระพยอม กล่าว

ข่าวอื่นๆ