น้ำเริ่มไหลเข้าเขื่อนแล้วแต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์

  • วันที่ 23 พ.ค. 2556 เวลา 19:50 น.

เขื่อน กฟผ. หลายแห่งเริ่มมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ แต่ยังน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำที่ต้องระบายออก วอนประชาชนใช้อย่างประหยัด

นายกิตติ ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ในช่วงเริ่มต้นฤดูฝนว่า อ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ แต่ในปริมาณที่ยังน้อยกว่าความต้องการใช้น้ำ  จึงยังคงมีการระบายน้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน โดยวานนี้ (22 พฤษภาคม 2556 เวลา 24.00 น.) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ทั้งหมด 31,580 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 51% ของความจุเก็บกัก น้อยกว่าปีที่แล้ว 8% หรือ 2,592 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้งานได้ 8,536 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนทุกแห่งรวม 23 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำรวมทั้งสิ้น 114 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ณ ปัจจุบัน นับว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขื่อนภูมิพลน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 31% เขื่อนสิริกิติ์น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 29% และเขื่อนอุบลรัตน์น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 25% ขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ แม้ว่ามีปริมาณน้ำในอ่างฯ ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ก็พบว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่เล็กน้อย เช่นเดียวกัน

เขื่อนที่ยังอยู่ในแผนการระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีแผนการระบายน้ำเพื่อโครงการแม่กลองใหญ่ และผันมาช่วยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2556 จำนวน 7,000 ล้าน ลบ.ม. ถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 5,417 ล้าน ลบ.ม. เป็นไปตามแผน ยังจะระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำตลอดฤดูแล้งอีก 1,571 ล้าน ลบ.ม. โดยเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณน้ำใช้งานได้ในอ่างฯ รวมกัน 3,867 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอจะระบายเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้อย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้  ยังมีเขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม จะสิ้นสุดการระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำใช้งานได้ในอ่างฯ 101 ล้าน ลบ.ม. แต่เพียงพอสำหรับการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างแน่นอน

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 มีฝนเพิ่มขึ้นโดยทั่วไป โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  อ่างเก็บน้ำของ กฟผ. ในพื้นที่ดังกล่าว เริ่มมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นแนวโน้มที่ดี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ำในภาพรวมยังจัดอยู่ในเกณฑ์น้อย การใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ จะมีการวางแผนอย่างรัดกุม เนื่องจากการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มว่าปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเท่านั้น ฉะนั้น ต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการระบายน้ำจากเขื่อนโดยไม่จำเป็น

ข่าวอื่นๆ