ปลอดไม่ขยายเวลาจัดนิทรรศการน้ำ

วันที่ 19 พ.ค. 2556 เวลา 20:06 น.
ปลอดไม่ขยายเวลาจัดนิทรรศการน้ำ
"ปลอดประสพ"ไม่ถกนายกฯขยายเวลาจัดนิทรรศการน้ำ เหตุหน่วยงานร่วมออกบูธไม่สะดวก โว 5 วันคนมาชมวันละ5,000

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) กล่าวว่า หลังจากนี้คงไม่มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาขยายเวลาการจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำออกไปอีก 1 เดือนเนื่องจากการพูดคุยกับหลายหน่วยงานที่ออกบูธจัดแสดงให้เหตุผลว่าไม่สะดวกที่จะจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำออกไปได้อีก

อย่างไรตามสำหรับภาพรวมจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำระหว่างวันที่ 14-18 พ.ค.ที่ผ่านมา ในการเปิดให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม มีความพอใจกับจำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมงาน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ประมาณ 5,000 คนต่อวัน โดยเชื่อว่าประชาชนและเยาวชนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำมากยิ่งขึ้น

บทความแนะนำ