สวนดุสิตโพลเผยคนค้านยุบโรงเรียนเล็ก

  • วันที่ 12 พ.ค. 2556 เวลา 09:12 น.

สวนดุสิตโพลเผยคนค้านยุบโรงเรียนเล็ก

สวนดุสิตโพลเผยประชาชนค้านยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ฝากรัฐบาลเร่งพัฒนาด้านการศึกษา คุมค่าเทอมโปร่งใสสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เผยผลสำรวจเรื่อง หัวอกผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม จากผู้ปกครองทั่วประเทศ จำนวน 1,292 คนซึ่งพบว่าสิ่งที่ผู้ปกครองวิตกกังวลในช่วงเปิดเทอม คือ ร้อยละ 38.24 กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการเล่าเรียน เช่น ค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนส่วนที่ผู้ปกครอง อยากฝากบอกครูและโรงเรียน คือ ร้อยละ 37.91อยากบอกเรื่องการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กอย่างเต็มที่ และมุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ ทางผู้ปกครอง อยากบอกรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ คือ ร้อยละ 41.91 อยากให้เร่งการพัฒนาการศึกษาไทย ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ และร้อยละ 8.25 อยากให้ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเทอม อุปกรณ์การเรียน อย่างโปร่งใสทั้งนี้ จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ จะยุบรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กกว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อประหยัดงบประมาณ และจะทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนั้น ซึ่งผู้ปกครองร้อยละ 60.09 ไม่เห็นด้วย เพราะนักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รับผลกระทบ เช่น การเดินทาง เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ