อาชีวศึกษาเปิดเว็บไซต์สอนอาชีพ

วันที่ 25 เม.ย. 2556 เวลา 17:28 น.
อาชีวศึกษา เปิดเว็บไซต์สอนประชาชนทำอาชีพระยะสั้น1,365 เรื่อง พร้อมฉายคลิปวิดีโอ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำสื่อพัฒนาอาชีพในรูปแบบคลิปวีดีโอสอนทำอาชีพระยะสั้น จำนวน 1,365 เรื่อง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.edltv.vec.go.th เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าเรียนรู้ เพื่อนำมาประกอบอาชีพ

สำหรับ เว็บไซต์ได้จัดแบ่งอาชีพออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ประกอบด้วย คหกรรม พานิชยกรรม/บริการธุรกิจ ศิลปกรรม อุตสาหกรรม วิชาสามัญ เทคโนโลยีและการสื่อสาร และอาชีพอื่นๆ ยกตัวอย่าง หากเลือกครัวการอาชีพวังฯ ซึ่งอยู่ในหมวดคหกรรม ผู้สืบค้นจะพบกับหัวข้อต่างๆ ให้เลือกเรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติตาม อาทิ การสอนทำกุ้งเนื้อทอง ข้าวต้มเบญจรงค์ หรือ ขนมแป้งจี่เผือก เป็นต้น หากเลือกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมวดอุตสาหกรรม จะมีหัวข้อให้เลือกมากมาย เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารกึ่งนำและหัวต่อพีเอ็นจังก์ชั่น หรือการนำไดโอดไปใช้งาน เป็นต้น

"คลิปวีดีโอแต่ละเรื่องจะมีความยาวไม่ เหมือนกัน แล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละอาชีพที่สอน โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกเรียนได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากอยากเรียนกับครูจริง สามารถติดต่อไปยังวิทยาลัยของ สอศ.ที่เปิดศูนย์อบรมหลักสูตร 75 ชั่วโมง ขึ้นไป เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป" เลขาธิการ กอศ.กล่าว