7วันอันตรายสงกรานต์วัน4ตายทุบยอดปี55

วันที่ 15 เม.ย. 2556 เวลา 09:04 น.
7วันอันตรายสงกรานต์วัน4ตายทุบยอดปี55
ปภ.เผย4วันอันตรายสงกรานต์ตาย218 ทุบสถิติปีก่อน8ราย เจ็บ2,020 ราย ประจวบฯ กาญจน์แชมป์11ศพ           นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้สรุปตัวเลขอุบัติเหตุอย่างไม่เป็นทางการใน 24 ชั่วโมง วันที่ 4 ของช่วงรณรงค์ 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุรวม451 ครั้ง เสียชีวิตรวม 45  ราย บาดเจ็บ 494 ราย ส่วนยอดสะสม 4  วันที่ผ่านมา พบเกิดอุบัติเหตุสะสม 1,897 ครั้ง ลดลงจากวันเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 237 ครั้ง ยอดผู้เสียชีวิตรวม 218 ราย เพิ่มขึ้น 8 ราย บาดเจ็บ 2,020 ราย ลดลง 268 ราย

จังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดจังหวัดนครศรีธรรมราช 71 ครั้ง ยอดสะสมผู้เสียชีวิตสูงสุด  คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกาญจนบุรี จังหวัดละ 11 ราย  ส่วนจังหวัดที่ยังไม่ผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด  11 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี,ชัยภูมิ,ตราด,นนทบุรี,ปัตตานี,มหาสารคาม,ภูเก็ต,ยะลา,ระนอง,อ่างทองและอำนาจเจริญ          ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ยังมาจากเมาแล้วขับ ร้อยละ 40 รองลงมา คือ ขับรถเร็ว และพาหนะที่พบส่วนใหญ่คือ รถจักรยานยนต์