กรมชลฯย้ำสงกรานต์ไม่ปล่อยน้ำเพิ่ม

วันที่ 11 เม.ย. 2556 เวลา 15:07 น.
กรมชลประทาน ย้ำไม่ปล่อยน้ำเพิ่มเพื่อสงกรานต์ระบุ มีน้ำต้นทุนน้อย

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์   รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าในเทศกาลสงกรานต์นี้กรมชลประทานจะไม่มีการปล่อยน้ำเพิ่มเติมจากแผนเพื่อให้เล่นสงกรานต์เหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีนี้น้ำต้นทุนมีปริมาณน้อย  ทั้งนี้จะมีการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันละประมาณ  35 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) โดยเป็นปริมาณน้ำจากเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนละ 12 ล้านลบ.ม. จากเขื่อนแควน้อย 7.8 ล้านลบ.ม.และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 3.4  ล้านลบ.ม.

ทั้งนี้ในจังหวัดเชียงใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสำรองน้ำไว้สำหรับเทศกาลดังกล่าวแล้วโดยจะใช้น้ำจากลำน้ำแม่แตงที่เป็นลำน้ำตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเขื่อนแม่งัดซึ่งเป็นเขื่อนที่ส่งน้ำป้อนจังหวัดเชียงใหม่นั้น  ปกติจะมีการระบายน้ำวันละ  1 ล้านลบ.ม.โดยจะระบาย 7วันและหยุดการระบาย 3 วัน  อย่างไรก็ตามในเทศกาลสงกราต์ได้ร่วมกับจังหวัดวางแผนที่จะปล่อยน้ำเพิ่ม โดยในวันที่  9-11 เม.ย. เป็นวันละ 2ล้าน ลบ.ม.  และวันที่  11-18 เม.ย.จะปล่อยน้ำวันละ 1.2 ล้านลบ.ม.  และหลังวันที่ 18 เม.ย.จะระบายวันละ 1  ล้านลบ.ม.โดยจะใช้แผนระบาย  7 วันหยุด 3 วันเช่นเดิม  ทั้งนี้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดจะไม่กระทบต่อปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของจังหวัดแต่อย่างไร

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน ส่งไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ   5,670 ล้านลบ.ม.   หรือคิดเป็น  42% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้  1,870   ล้านลบ.ม.  เขื่อนสิริกิติ์   มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,040   ล้านลบ.ม.  เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก  มีปริมาณน้ำใช้การได้   340  ล้านลบ.ม.  และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี   มีปริมาณน้ำใช้การได้  243   ล้านลบ.ม. 

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด 10 เม.ย. 2556  มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 38,053 ล้านลบ.ม.  หรือคิดเป็น   54%  ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด  ปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2555 จำนวน  4,693 ล้านลบ.ม. มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ เหลืออยู่ประมาณ 14,554  ล้าน ลบ.ม.  ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมา ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด   5 เม.ย. 56 พบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นพื้นที่ 10.95 ล้านไร่  จากแผนที่ได้กำหนดไว้ 9.60 ล้านไร่  แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 10.57 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 115%  ของแผนกำหนดไว้ 9.17 ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก  3.8แสนไร่ หรือ  88% ของ แผนกำหนดไว้  4.3  แสนไร่

ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2555/2556 เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด10 เม.ย. 56 มีการใช้น้ำไปแล้ว 8,215 ล้านลบ.ม.  คิดเป็น  91 % ของแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยา คงเหลือปริมาณน้ำที่จะใช้ได้ตามแผนการจัดสรรน้ำอีก 785 ล้านลบ.ม. หรือ  9% ของแผนฯ/

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต