ขรก.ทำเนียบสรงน้ำสงกรานต์ท้าวมหาพรหม

วันที่ 11 เม.ย. 2556 เวลา 11:08 น.
ข้าราชการทำเนียบ สรงน้ำขอพรสงกรานต์ท้าวมหาพรหม

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย บรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ทำงานอยู่ตามหน่วยราชการต่างๆ ในทำเนียบรัฐบาล อาทิ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ ต่างทยอยกันมาสักการะ และสรงน้ำ ท่านท้าวมหาพรหม บนตึกไทยคู่ฟ้า และพระภูมิเจ้าที่ ที่บริเวณสวนหย่อมหน้าตึกบัญชาการ ภายในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลมายาวนาน โดยพล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนพ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะทำงาน ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อสักการะและสรงน้ำ ท่านท้าวมหาพรหม และศาลพระภูมิเจ้าที่ด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต