เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุ7วันอันตรายสงกรานต์

วันที่ 11 เม.ย. 2556 เวลา 11:06 น.
เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุ7วันอันตรายสงกรานต์
 

“ชัจจ์” เปิดศูนย์ปลอดภัยทางถนน ตามติด 7 วันอันตราย ตั้งเป้าลดยอดตาย 5 เปอร์เซนต์

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 เพื่อทำหน้าที่ประสานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ในแต่ละวัน ช่วงควบคุมเข้มข้นใน 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2556

พล.ต.ท.ชัจจ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยถือเป็น “วาระแห่งชาติ” และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ศปถ. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2556 รณรงค์ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม”

โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องปราม การกระทำผิดกฎจราจร ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อกำหนดและปรับแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับจุดเสี่ยงในแต่ละพื้นที่

พล.ต.ท.ชัจจ์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่มีการตั้งศูนย์อำนวยการฯดังกล่าว ทำให้สถิติผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดลง โดยในปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 320 รายเมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตกว่า 600 ราย ซึ่งทำให้เห็นว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวได้ผล โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งในปีนี้ได้มีการตรวจวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุลงลึกไปถึงระดับหมู่บ้านและชุมชน ดังนั้นจึงได้มีการจัดโซนนิ่งจำกัดพื้นที่ในการเล่นน้ำสงกรานต์ รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเชื่อว่าจากมาตรการที่เข้มงวดในปีนี้จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้

“ในการจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ท้องถิ่น โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่และจะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นออกมาตรการกำหนดเขตพื้นที่ต่างๆ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ส่วนพื้นที่กทม.นั้น กทม.จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการคาดโทษจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่จะขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุมากกว่า” รมช.มหาดไทย กล่าว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ได้ประสานจังหวัดที่เป็นเส้นทางออกจากกรุงเทพฯ ที่คาดว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่น อาทิ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม นครนายก เตรียมการรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 11 – 12 เมษายน 2556 ทั้งด้านการบริหารจัดการการจราจร โดยเปิดเส้นทางพิเศษเพื่อระบายรถ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง เส้นทางลัด พร้อมปรับสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถและช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชน ตั้งจุดตรวจบริการแก้ไขกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียบนทาง รวมถึงคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สนธิกำลังประจำจุดตรวจกวดขันการขับรถเร็วและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ รถโดยสารสาธารณะและรถตู้โดยสาร เน้นหนักเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยง เส้นทางสายหลักสำคัญ เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลักสายรอง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556